Categorieën

Service

'Het is nog steeds mogelijk': zwembad Zuid open

'Het is nog steeds mogelijk': zwembad Zuid open
Sport

'Het is nog steeds mogelijk': zwembad Zuid open

  • Redactie
  • 27-01-2023
  • Sport
'Het is nog steeds mogelijk': zwembad Zuid open

Foto van een klein jaar geleden, gemaakt in de opmaat naar de Gemeenteraadsverkiezingen


SCHIEDAM - Er zijn nog mogelijkheden om zwembad Zuid op lange termijn open te houden. Dat is de belangrijkste conclusie van het debat in de commissievergadering van de Schiedamse raad deze week.

Ter tafel lag het B&W-voorstel om 8,8 miljoen euro te reserveren voor renovatie en uitbreiding van zwembad Groenoord. In het coalitieakkoord heeft B&W opgenomen dat zwembad Zuid deze collegeperiode zal sluiten, wanneer er geen derde partij opstaat die volledige externe financiering kan verzorgen voor de renovatie/nieuwbouw van het bad. In die zoektocht naar deze investeerders, met name gedaan door de stichting Vrienden van zwembad Zuid, zijn nog geen resultaten geboekt. 

De meeste raadsleden lazen het voorstel om te investeren in Groenoord als een definitieve streep door Zuid. Het staat er niet met zoveel woorden, maar je kunt het geld immers maar één keer uitgeven. In de beargumentatie van de noodzaak voor de reservering van 8,8 miljoen worden de voordelen opgesomd van het bundelen van al het zwemmen in de stad in één zwembad. John Maris vroeg in de commissievergadering namens Progressief Schiedam, een partij die nadrukkelijk campagne heeft gevoerd voor het openhouden van zwembad Zuid, aan wethouder Antoinette Laan om ‘de ruis weg te halen’.

“Graag, graag, want zo zie je maar weer dat niet alles wat in de krant staat, waar is”, zo stelde Laan naar aanleiding van berichtgeving in het AD vorige week. De wethouder refereerde aan de coalitie-afspraak, die stelt dat het college de handschoen oppakt als zich een investeerder in Zuid aandient, en wel voor 1 juli 2024. “Die toezegging bij deze nogmaals gedaan.”

Nu is een nieuw zwembad bouwen één, maar is er ook geld nodig voor de exploitatie; de inkomsten uit het verzorgen van zwemles of het aanbieden van vrij zwemmen dekken de kosten van het openhouden van een zwemvoorziening niet. Laan: “Dat betekent ook dat we daarbij (de eerder vermelde toezegging, red.) dan de vertaling van de exploitatielasten op ons moeten nemen.” Dat zal toekomstig beslag leggen op de begroting van Schiedam, ‘maar daarover moet de raad dan weer een besluit nemen’, aldus de wethouder.

Yorick Haan namens Groen Links en Christien Bruggeman namens AOV vroegen er haar nog eens uitdrukkelijk naar: is alles nog steeds mogelijk voor ‘Zuid’, als die externe financier gevonden wordt? “Ja, daar is rekening mee gehouden”, aldus Laan, die daarbij het bijvoeglijk naamwoord ‘hardgrondig’ gebruikte. “Het betekent wel een extra beslag, maar het is allemaal nog steeds mogelijk; we hebben wat dat betreft nog steeds geen wegen afgesloten, of paaltjes geslagen.”

Haan besloot het ijzer te smeden nu het heet is: “Ik ben blij met de woorden van de wethouder als het gaat om de ruimte die er gelukkig nog is om verder te werken aan een plan voor de redding van zwembad Zuid.” Maar hoe hard is de datum van 1 juli 2024, zo wilde de Groen Links-fractievoorzitter weten. “Kunnen we de stichting meer ruimte geven?”

Daarop reageerde Laan afgemeten: “We hebben hierover in het coalitie-akkoord afspraken over gemaakt en daar houden we aan vast.”

Maris toonde zich eveneens dankbaar voor ‘het verhelderen’ van de situatie en herinnerde inspreker Albert Bons namens de Vrienden van zwembad Zuid (zie hier) eraan dat het goed was ‘niet alles te geloven wat in de krant staat’. De PS-woordvoerder stelde daarbij ook ‘helder te willen onderstrepen dat er ook andere initiatiefnemers dan de ‘vrienden’ zouden kunnen zijn.

Zwembad Groenoord

Prinses Beatrixlaan 2, Schiedam

Meer over Zwembad Groenoord →