Categorie├źn

Service

'Lijdzaam bestuurlijk handelen en gebrekkige informatie'

'Lijdzaam bestuurlijk handelen en gebrekkige informatie'
Nieuws

'Lijdzaam bestuurlijk handelen en gebrekkige informatie'

  • Ingezonden
  • 11-08-2022
  • Nieuws
'Lijdzaam bestuurlijk handelen en gebrekkige informatie'

SCHIEDAM - Oud-ambtenaar Frans Griffioen heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad van Schiedam over de overlast van het vliegveld in Rotterdam. 

Hierin stelt Griffioen: "Hierbij vraag ik opnieuw aandacht voor de ernstige hinder van het intensieve vliegverkeer van en naar het Rotterdamse vliegveld. Naast de fors toegenomen herrie is er het besef dat met het extra vliegverkeer ook de vervuiling en fijnstof in de lucht verder toenemen. Opnieuw, omdat bij brieven van 2 oktober 2018 en 29 oktober 2019 al eerder vanuit Schiedam (- Noord) door buurt- en wijkorganisaties, alsmede door individuele bewoners, een indringend beroep op uw raad werd gedaan om alles in het werk te stellen om tot een vermindering van de overlast te komen. Brieven waarin naast informatie over de aard van de overlast, ook voorstellen zijn gedaan om tot een vermindering daarvan te komen. Nu met de capaciteitsproblemen op Schiphol het vliegverkeer naar en van de Rotterdamse luchthaven fors is toegenomen, is niet alleen de hinder voor de omwonenden veel groter, maar ook de zorg en irritatie over het beleid met betrekking tot het vliegveld. Op genoemde brieven werd door het college van B&W weliswaar inhoudelijk gereageerd, maar dat was naar de beleving van betrokkenen erg formeel en procedureel van aard. Hoe het ook zij, uit de ontvangen reacties van het college van B&W sprak weinig initiatief en geen echte betrokkenheid bij de situatie van de bewoners. Ook aan de met toenmalig wethouder Ooijevaar en de beleidsambtenaar besproken intensievere communicatie tussen gemeentebestuur en buurten en wijken, op basis van door de gemeente aan redacties van buurt- en wijkkranten te leveren informatie over lopend overleg met het vliegveld en anderen, is geen gevolg gegeven. Informatie over het hoe en wat rond het vliegveld bereikt ons slechts één keer per twee jaar in een informatiebijeenkomst op het Stadskantoor en via de door het vliegveld in de regionale media geplaatste 'juichende' berichten (advertenties) over hoe goed de luchthaven het doet en hoe belangrijk deze is voor de regionale economie. Daarin geen woord over de toenemende hinder voor de omwonenden; laat staan over te nemen maatregelen om die hinder te beperken."

Griffioen vervolgt in de brief: "Er heerst rond het Rotterdamse vliegveld een sfeer van 'we zijn in overleg', 'we (vliegveld) gaan ondertussen gewoon door met groeien en gaan daarbij tot het randje', 'we lossen als regionale luchthaven mede de problemen van Schiphol op', 'als je de veelklagers buiten beschouwing laat, valt de overlast wel mee' en 'de zwijgende meerderheid van de bewoners van de regio is vóór het vliegveld'. Allemaal het gevolg van lijdzaam bestuurlijk handelen en gebrekkige informatievoorziening van instanties en overheden. Het vliegveld timmert ondertussen wel aan de weg en bespeelt de beeld- en meningsvorming. Ergerlijk! Gelukkig is er nu ook wat tegenspraak. Vanuit de gemeenteraad van Rotterdam klinken kritische(r)
geluiden over de luchthaven en twijfels bij de toekomst daarvan, loopt het overleg over het advies aan de minister over een nieuw Luchthavenbesluit over het vliegveld vast op de onwil van de luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven om ook krimp- en sluitingsopties te onderzoeken en neemt de Rotterdamse gemeenteraad daarvan afstand, plaatst de Staten van Zuid Holland vraagtekens bij negatieve effecten van het vliegveld op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, en distantieert ook de gemeente Lansingerland zich van het gevoerde overleg."

De oud-ambtenaar stelt een vraag aan de gemeenteraad. "De vraag is nu: wat is de positie van de gemeente Schiedam? Wat vindt de gemeenteraad van de toenemende geluidoverlast in Schiedam-Noord? En wat horen en merken wij als bewoners in Schiedam (- Noord) daarvan? Want nu onduidelijk is hoe het verder gaat in de aanloop naar het te nemen Luchthavenbesluit, de chaos op Schiphol voortduurt, de afgifte van een natuurvergunning voor Schiphol steeds verder buiten beeld raakt en de bestuurlijke paniek rond de noodzakelijke krimp van het vliegverkeer rond Schiphol alleen maar groter wordt, is er de vrees voor het dan maar structureel uitplaatsen van vliegverkeer naar de regionale vliegvelden, waaronder het Rotterdamse vliegveld. De inmiddels ontstane bestuurlijke mist rond de toekomst van de luchthaven biedt daarvoor de gelegenheid en vormt dus een groot risico! Daarom is er mijn inziens alle reden om ook als gemeente Schiedam (meer) aan de weg te timmeren en in deze kwestie duidelijk positie te kiezen. De toegenomen overlast van het vliegverkeer is voor ons als direct omwonenden onaanvaardbaar en wij doen dan ook een klemmend beroep op uw raad om in actie te komen. Deze brief onbesproken ter afdoening in handen stellen van het college van B&W is mijns inziens dan ook onvoldoende. Kom in beweging, kies positie en laat de bewoners in met name Schiedam-Noord niet in de steek!"