Categorieën

Service

Aandacht voor De Gorzen

Aandacht voor De Gorzen
Wonen

Aandacht voor De Gorzen

  • Redactie
  • 10-11-2021
  • Wonen
Aandacht voor De Gorzen

SCHIEDAM - Het gemeentebestuur gaat meer energie steken in De Gorzen. Dat is een gevolg van een motie uit de koker van Progressief Schiedam, mede-ingediend door het CDA, die gisteren unaniem werd aangenomen tijdens de bespreking van de begroting 2022 door de raad.

Het was een beetje een combinatie van het bijzondere karakter van de meest zuidelijk gelegen stadswijk (‘waar we het niet al te vaak over hebben’) en de ontwikkelingen in de stad, die PS de motie ‘Omringd door water’ ingaven. Vriend en vijand is het erover eens dat De Gorzen een uniek stukje Schiedam is. Wijken en buurten in de stad functioneren niet meer zoals tien, twintig of dertig jaar geleden, zo constateert Progressief Schiedam (PS). Er is druk op de samenleving in de wijk, ook in De Gorzen, dat nog altijd bekendstaat als een wijk waar de sociale samenhang er nog goed in zit. Maar PS stelt niet te willen dat zuid ‘de volgende kwetsbare wijk van Schiedam’ wordt. “De Gorzen verdient meer en heeft wellicht meer nodig om toekomstbestendig te worden”, aldus Frans Hamerslag namens de fractie gisteravond. “Maar de vraag is alleen: wat?”

Om dat helder te krijgen, en middelen in handen te krijgen om de wijk ‘een slinger’ ten goede te geven, zal er een gebiedsvisie worden opgesteld. Daarin wordt ‘de toekomstbestendigheid van De Gorzen tot uiting gebracht’. Die visie moet een heleboel zaken tegen het licht houden: ‘sociaal, demografisch, (wijk)economisch, cultureel”, dat moet allemaal aan de orde komen. Ook hoe het er in de wijk voorstaat met het vastgoed en de bouwkundige staat ervan en ook de infrastructuur moet worden onderzocht. “Een gedegen onderzoek”, aldus Hamerslag.

De resultaten daarvan moeten zo ergens voor de zomer op een rijtje staan, zodat de raad bij de bespreking van de Zomernota eventueel al middelen kan vrijmaken per 2023. “Om op die manier geen kostbare tijd te verliezen voor een specifieke en gewenste aanpak van de wijk”, aldus de motie.

Zowel wethouder Antoinette Laan als de andere fracties in de raad konden zich daar volledig in vinden.