Categorieën

Service

AOV/Ouderenpartij: zicht op route naar weigeren miljoen

AOV/Ouderenpartij: zicht op route naar weigeren miljoen
Politiek

AOV/Ouderenpartij: zicht op route naar weigeren miljoen

  • Redactie
  • 15-06-2022
  • Politiek
AOV/Ouderenpartij: zicht op route naar weigeren miljoen

SCHIEDAM - De twee Schiedamse partijen die zich - ook in naam - bijzonder inzetten voor de senioren in de stad, willen graag van het college van B&W weten waarom het een miljoen euro voor de bestrijding van armoede heeft geweigerd. 

De twee, Ouderenpartij en AOV, vragen daarom, met een beroep op de nieuwe Wet open overheid (WOO) , de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), de correspondentie op tussen het college en het Fonds Schiedam Vlaardingen eo.. Dat fonds bood in het kader van het project Gewoon Geld Geven het geld voor bestrijding van de armoede in Schiedam aan.

De twee fracties schrijven aan burgemeester Cor Lamers: "De reden hiervoor (de weigering, red.) is onder andere dat het huidige college demissionair is en geen ingrijpende beslissingen kon / kan nemen. Het AOV en de Ouderenpartij Schiedam zijn van mening dat de bestrijding van armoede in Schiedam nooit een controversieel punt kan zijn."

Voor beide partijen inhoudelijke vragen stellen, kennen ze graag 'de ins en outs weten over deze voor ons onnavolgbare beslissing'.

Onder de correspondentie tussen fonds en gemeente begrijpen de twee ook overleg met andere relevante partijen, alsook 'alle vormen van voorbereiding, bespreking, onderhandelingen vanuit de gemeente, het college of leden van het college of betrokkenheid hierbij, in de breedste zin van het woord'. En dat dan via alle informatiedragers, dus via mail, whatsapp en voicemail. Lang uitstel van het beschikbaarkomen van de informatie willen de twee voor zijn door nu al te vragen om een motivatie mocht de wettelijke termijn van vier weken niet worden gehaald. En: "Wachten om alles in een keer beschikbaar te stellen, hoeft wat ons betreft niet."

Zie het bericht van Schiedam24 van afgelopen vrijdag over de plannen van het fonds en de weigering van B&W hier.