Categorieën

Service

College betreurt onvoldoende communicatie met gezinnen

College betreurt onvoldoende communicatie met gezinnen
Gezond

College betreurt onvoldoende communicatie met gezinnen

  • Kor Kegel
  • 10-03-2023
  • Gezond
College betreurt onvoldoende communicatie met gezinnen

Brief aan Kinderombudsman Kalverboer; foto: De Nationale Ombudsman


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam betreuren dat de informatieverstrekking over de nieuwe opzet van de jeugdhulp voor een aantal ouders onvoldoende is geweest. “Wij begrijpen dat dit stress en onzekerheid oplevert bij ouders en kinderen”, schrijft het college in reactie op een schrijven van de Kinderombudsman, prof. dr. mr. Margrite Kalverboer. Zie dit eerdere artikel.

Het college probeert met een uitvoerige uitleg de Kinderombudsman gerust te stellen. Het heeft te maken met kinderziektes bij de nieuwe opzet van de jeugdhulpverlening. “De nieuwe werkwijze betekent een grote verandering voor alle betrokken partijen. We merken dat zich een aantal knelpunten voordoet in deze eerste periode. Wij vinden dit erg vervelend voor de kinderen en ouders die het betreft. Wij beseffen dat we nog maar net gestart zijn en willen leren van de huidige ervaringen”, schrijft het college.

Waar nodig worden verbeteringen gerealiseerd. De jeugdhulp moet volkomen in lijn zijn met de bedoeling van het MVS Jeugdmodel. Dat is een gezamenlijk programma van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor de uitvoering van de jeugdhulp hebben zij de organisatie Mevis ingeschakeld. De gemeenten hebben de regie, maar Mevis doet de uitvoering. De regionale organisatie Rogplus leeft na of Mevis de contractuele afspraken met de gemeenten nakomt. Maar alle organisaties bevinden zich nog in de opbouwfase om hun nieuwe taken en rol op een goede manier uit te voeren.

B&W van Schiedam legt Kinderombudsman Kalverboer eerst uit waarom er een nieuwe opzet nodig was. De kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdhulp is landelijk een zorg van veel gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Ook in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) was er onvoldoende maatwerk voor gezinnen en bleek samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders niet eenvoudig. Daarnaast werd er vaak professionele hulp op afstand ingeschakeld, waar dat beter in de vertrouwde omgeving van de gezinnen had kunnen plaatsvinden.

Bovendien liepen de kosten en wachtlijsten van de jeugdhulp flink op. Dit alles kwam niet ten goede van de gezinnen die snel en nabij passende hulp nodig hadden. “Daarom zijn we gestart met het MVS Jeugdmodel”, zegt het colege. Het houdt in dat in de drie gemeenten de specialistische jeugdhulp wordt ingekocht bij één aanbieder, Mevis. “Met het MVS Jeugdmodel beogen we op termijn een positieve verandering te brengen: snelle en laagdrempelige hulp aan kinderen die aansluit op hun vraag, zoveel mogelijk afgestemd in en met de eigen omgeving. Om dat te realiseren werken ouders, kinderen, jeugdprofessionals in de wijkteams en andere partijen in de omgeving van gezinnen, zoals scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties, met elkaar samen.” 

In deze opdracht is niet alleen de jeugdhulp opgenomen, maar ook de ondersteuning via de wijkteams, ondersteuning op school en in de huisartsenpraktijk. Dat maakt zorg op maat beter mogelijk en verbetert de kwaliteit van de jeugdhulp, betoogt het college.

Mevis streeft ernaar dat ouders en kinderen zich gehoord en betrokken voelen door de individuele gesprekken die Mevis met gezinnen voert. 

Op 1 januari 2023 is het nieuwe Jeugdmodel van start gegaan. Om de belangen van kinderen voorop te stellen hebben de MVS-gemeenten alle gezinnen die een lopende beschikking hadden, zorgcontinuïteit geboden tot 1 juli 2023. 

De zorgcontinuïteit geeft Mevis en de gezinnen de tijd om met elkaar in gesprek te gaan en individueel onderzoek te doen naar de best passende vervolghulp. Uitgangspunten zijn: zo dichtbij mogelijk en zoveel mogelijk in aansluiting op het dagelijks leven. Mevis geeft hierbij prioriteit aan beschikkingen die eerder aflopen dan 1 juli 2023. Het biedt mogelijkheid van een zorgvuldige overdracht, waarbij kinderen er zo min mogelijk last van hebben.

Het college erkent: “Wij kunnen ons de zorgen van een aantal ouders goed voorstellen en hebben hier vanzelfsprekend ook contact over met Mevis. Ook Mevis begrijpt dat een aantal ouders zich zorgen maakt over het welzijn van hun kinderen en dat zij vrezen dat er geen hulp beschikbaar zal zijn, terwijl het noodzakelijk is. Mevis heeft ouders per brief geïnformeerd over het beëindigen van het contract met Labyrint. Vervolgens zijn ouders gebeld en geïnformeerd over de vervolgstappen. Aan het overgrote deel van de gezinnen met een kind in zorg bij Labyrint is inmiddels een jeugdprofessional uit het wijkteam gekoppeld.”

Het college laat overigens weten het instituut Kinderombudsman zeer te waarderen. “Net als u hechten wij veel waarde aan passende zorg voor ieder kind in onze gemeente. Ook wij hebben signalen van ouders ontvangen. De ouders geven aan zich zorgen te maken over de nieuwe situatie en de continuïteit van zorg voor hun kind. De zorg voor het kind en de hulp die het kind nodig heeft, staat voor ons voorop. Wij nemen alle ontvangen signalen zeer serieus. Wij kunnen ons voorstellen dat onzekerheid en mogelijk onduidelijke communicatie over veranderingen in de hulp voor kinderen tot zorgen bij ouders en kinderen leiden. Wij vinden het erg vervelend dat hierdoor bij een aantal ouders stress en een gevoel van onzekerheid zijn ontstaan.”