Categorie├źn

Service

College omzeilt vragen over competenties ambtenaren

College omzeilt vragen over competenties ambtenaren
Nieuws

College omzeilt vragen over competenties ambtenaren

  • Kor Kegel
  • 07-09-2022
  • Nieuws
College omzeilt vragen over competenties ambtenaren

Tineke Rodenberg was de andere vragenstelster over de subsidiebeëindiging van de wijkfunctie van de Frankelandgroeplocaties

SCHIEDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam neemt afstand van schriftelijke vragen waarin de kennis en kunde van de gemeenteambtenaren in twijfel worden getrokken. 

Gemeenteraadsleden Christien Bruggeman (AOV) en Tineke Rodenberg (Ouderenpartij) hadden begin juli vragen gesteld over de beëindiging van de subsidiëring van de wijkfunctie van de zorglocaties van de Frankelandgroep. Een beoordelingscommissie had volgens de systematiek van Samen Schiedam geoordeeld dat er geen subsidie meer verleend moet worden. Bruggeman en Rodenberg vroegen of de ambtelijke beoordelaars volledig in staat waren om alle voors en tegen goed af te wegen in hun beslissing. De twee raadsleden willen weten of de ambtenaren voldoende comptenties hadden, aangezien een van hen niet wist of bewoners van aanleunwoningen ook wijkbewoners zijn. Ook was bij een van de beoordelaars niet bekend welke locaties de Frankelandgroep heeft en waar ze zich bevinden. 

Het college van B & W gaat niet op die vragen in. Het college beperkt zich tot het afstand nemen van de vragen waarin de kennis en kunde van de beoordelaars in twijfel wordt getrokken. Vervolgens komt het college met een algemene opmerking dat de beoordelingscommissies van Samen Schiedam multidisciplinair zijn en dat de desbetreffende commissie de subsidieaanvraag van de Frankelandgroep gewogen heeft op basis van door het college vastgestelde wegingscriteria, die bij de subsidieaanvragers bekend zijn. 

De vragenstellers vinden het geen afdoende antwoord. De recente praktijk in overheidsland toont aan dat ambtenaren wel vaker fouten maken. Dat moet bespreekbaar zijn, vinden ze.