Categorie├źn

Service

College schroeft ambitie met de Hoogstraat terug

College schroeft ambitie met de Hoogstraat terug
Nieuws

College schroeft ambitie met de Hoogstraat terug

  • Kor Kegel
  • 27-08-2020
  • Nieuws
College schroeft ambitie met de Hoogstraat terug

De Hoogstraat krijgt niet de allure en uitstraling die beoogd was

SCHIEDAM – De Hoogstraat krijgt niet de bijzondere herinrichting die het gemeentebestuur gewild had. Om financiële redenen moet er gekozen worden voor herbestrating met bestaand materiaal, zonder de bonte mengsels die een historiserend effect hebben.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders vandaag weten in een brief aan de gemeenteraad, dezelfde raad die op de rem stond toen bleek dat er meer geld nodig zou zijn om een zelfde ambitie als met de Lange Haven ook op de Hoogstraat te kunnen waarmaken.  

De keuze om de openbare verlichting op de Hoogstraat te vernieuwen gaat ten koste van het budget voor de inrichting. Het betekent onvermijdelijk dat we de ambitie met de bestrating moeten loslaten, schrijft het college. “Herinrichting is binnen het resterende budget simpelweg niet mogelijk.”
“Op technische gronden is onderhoud wel strikt noodzakelijk. Wij kiezen er daarom voor om aansluitend op de aanpak van de verlichting groot onderhoud uit te voeren aan de bestrating. Dit betekent handhaving van de huidige inrichting, straatstenen en kolken.”

“Hoewel met het groot onderhoud het aanzien van de Hoogstraat sterk verbetert ten opzichte van de huidige situatie, zijn wij ons ervan bewust dat een aantal voordelen nu niet wordt behaald. We streven in de binnenstad naar eenheid in bestrating in de binnenstad door toepassing van bontere mengsels die aansluiten hij historisch materiaal. Dit heeft voordelen voor toekomstig beheer en zorgt voor een eenduidig beeld in de historische stad. Daar is nu geen sprake van hij de Hoogstraat”, aldus het college van B & W.  

Het betekent voor de komende vijftien tot twintig jaar dat er geen andere werkzaamheden meer aan de bestrating zullen zijn dan regulier onderhoud.
Het college schrijft: “Wij benadrukken dat dit voor ons geen eenvoudig besluit is. De discussie in de gemeenteraad draaide immers voor een belangrijk deel over de keuze van bestratingsmateriaal. Gebruik van bestaand materiaal zou bij een herinrichting leiden tot een suboptimaal resultaat.”  

Het is het gevolg van onderschatting van de kosten voor herinrichting. In maart informeerde het college de raad dat de openbare aanbesteding van de herinrichting van de Hoogstraat was gestaakt. Het project Hoogstraat Plus bleek een complexe opgave door de binnenstedelijke situatie met verschillende belangen van vastgoedeigenaren, winkeliers, bewoners en bezoekers. De geïnteresseerde aannemers kwamen daardoor met hogere inschrijvingen dan het gemeentebestuur had verwacht.

Een belangrijke factor is dat er in tegenstelling tot het project Lange Haven Plus geen synergievoordelen op de Hoogstraat waren te behalen. Op de Lange Haven waren er combinaties mogelijk met andere, ook flinke werkzaamheden. Daardoor is de voor de Lange Haven gehanteerde vierkante-meterprijs voor de Hoogstraat niet haalbaar en daarop was wel het budget voor de Hoogstraat berekend. Het budget blijkt achteraf veel te laag.

Het college kon na deze constatering geen kant op, want in oktober vorig jaar nog heeft de gemeenteraad aangegeven geen extra middelen beschikbaar te willen stellen. Het moest betaald worden uit het in de Zomernota 2017 beschikbaar gestelde krediet. Dat was de laatste maanden een belangrijke leidraad, toen het college onderzocht hoe de verbetering van de Hoogstraat toch nog kon worden doorgezet. Er moest immers ook recht worden gedaan “aan de verwachtingen van onze ondernemers en bewoners op en aan de Hoogstraat.”  

Conclusie: het blijkt niet mogelijk het vastgestelde inrichtingsplan onverkort uit te voeren. “Een grote teleurstelling. Daarom zijn we blij dat toch een gedegen aanpak mogelijk is binnen het gestelde budget.”

In de collegevergadering van dinsdag is dan ook besloten tot een inrichting die een goed functionerende Hoogstraat duurzaam ondersteunt en ruimte biedt voor winkelen, werken, wonen en beleven in een authentieke omgeving. “Bij het inrichtingsplan hebben we geprioriteerd op basis van de visuele impact op de straat en de technische noodzaak. Wij willen kosten voor een nieuw, aangepast ontwerp zo veel mogelijk voorkomen, omdat dit direct leidt tot oplopende interne kosten. Bij de aanbesteding willen wij juist gebruikmaken van kennis van de betrokken marktpartij om zo veel mogelijk ambities uit het inrichtingsplan op effectieve en efficiënte wijze te realiseren.”  

De vernieuwing van de openbare verlichting gaat door. Dit is technisch zeer noodzakelijk; de huidige armaturen kunnen niet worden gehandhaafd of gemoderniseerd. Vernieuwing van de verlichting zorgt voor een verbeterde veiligheid. Het levert bovendien direct een visuele verbetering op. De historische armaturen zorgen voor de gewenste uitstraling. De combinatie met de feestverlichting maakt het opruimen van visueel storende bekabeling mogelijk.

“Het blijft onze ambitie om zo veel mogelijk beeldbepalende elementen uit het inrichtingsplan te verwezenlijken. Als hiervoor ruimte bestaat, geven wij prioriteit aan de ambities rond meer groen in de straat, het toevoegen van accenten in de stegen om deze te activeren en de verbetering van de entree van de Nieuwe Passage”, aldus het college.  

Het projectplan Hoogstraat Plus omvat daarnaast de herinrichting van de Koemarkt aan de Lange Havenzijde, waarvan onlangs een ontwerp verscheen, voorts de herinrichting van de Havenkerksteeg en aanpassingen rond het plein van het Stedelijk Museum Schiedam. Deze onderdelen gaan door volgens planning.  

“De betrokkenheid bij de Hoogstraat is groot”, realiseert het college zich. “Velen binnen, maar zeker ook buiten de raad, hebben een mening over onze oudste straat en het functioneren ervan. De aanpak van de afgelopen jaren, waarbij ondernemers, bewoners, instellingen, fondsen en de gemeente samen aan revitalisering hebben gewerkt, is aantoonbaar succesvol. De insteek van het project Hoogstraat Plus is en blijft om met een ondersteunende herinrichting dit proces af te maken. Onze partners, ondernemers en bewoners mogen dit van ons verwachten. Met ons besluit doen we recht aan die verwachting, terwijl we ook de kaders en overwegingen van uw raad respecteren.”

Nu maar snel beginnen en het project voortvarend afronden, dan ontstaat op korte termijn een aantrekkelijke, toekomstbestendige straat waar ondernemers, bewoners en bezoekers baat bij hebben en trots op kunnen zijn, zegt het college.