Categorieën

Service

Cultuuraanbod moet breder

Cultuuraanbod moet breder
Uit

Cultuuraanbod moet breder

  • Kor Kegel
  • 30-11-2023
  • Uit
Cultuuraanbod moet breder


SCHIEDAM – Het is noodzakelijk dat Schiedam de breedte van cultuur omarmt. Daarmee komt de gemeente meer inwoners tegemoet in hun uiteenlopende cultruele interesses. Dat blijkt uit de onderzoeksrapportage ‘Cultuur? Check!’. Het is een tweejaarlijks onderzoek naar de beleving van de culturele activiteiten en de waardering ervoor.

In 2021 kon het onderzoek niet plaatsvinden, omdat de culturele instellingen vanwege de verplichte Coronamaatregelen langdurig waren gesloten en alle evenementen in de stad geschrapt waren. Het recente onderzoek is gehouden onder de ruim 4700 leden van het Schiedamse internetpanel. Ook was er een QR-campagne waaraan in principe iedereen kon deelnemen. De respondenten werden gevraagd naar hun interesses in bepaalde vormen van cultuur en nieuw was dat daarbij meer opties werden geboden dan in eerdere onderzoek, waarbij het ging om de klassieke en traditionele cultuurvormen, zoals theater, museum en bioscoop. Er bleek duidelijk uit dat de Schiedammers ook behoefte hebben aan andere cultuuruitingen, van dans tot fotografie en van literatuurbeoefening tot actieve deelname aan cursussen en workshops.

Omdat veel bewoners ook buiten Schiedam aan cultuur blijken te doen, concluderen de onderzoekers dat het gemeentebestuur de kans moet grijpen om met een breder lokaal cultuuraanbod te komen. Extra voordeel is dan dat het regionale aanbod aangevuld wordt. De onderzoekers noemen dat versterking van de regionale complementariteit.

Er zijn overigens uiteenlopende redenen dat Schiedammers buiten de eigen stad aan cultuur doen. Het bredere aanbod elders (Rotterdam) is een belangrijke beweegreden. Ook gaat het om cultuurbeoefening met familie en vrienden die in andere gemeenten wonen. Afwisseling speelt ook erg mee.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bepaalde groepen eerder cultuur afnemen binnen Schiedam dan daarbuiten. Dat zijn de bewoners met een laag inkomen en 65-plussers. Cultuurverbreding zal daarop inspelen.

De onderzoekers vroegen ook naar actieve en passieve cultuurbeoefening. Het beeld komt naar voren dat alle cultuurvormen de consument kennen (passief) en de praktische deelnemer (actief). Dus voor bevordering van de participatie maakt het weinig uit hoe breed het cultuuraanbod is. Als de gemeente maar meer inspeelt op de verscheiden culturele interesses.

Het onderzoek concludeert dat een grote meerderheid van de bewoners de grote culturele instellingen en evenementen kent en waardeert. Bewoners van Schiedam-Centrum en de wijken Kethel en Spaland vinden het cultuuraanbod in hun wijk voldoende. Bewoners van alle andere wijken vinden het onvoldoende. Dat bevestigt dat verbreding van het cultuuraanbod zich ook op de wijken moet richten, wel inspelend op de vraag.

De geënquêteerde bewoners gaven aan dat ze, behalve het genieten van cultuur, er ook een belangrijk middel in zien tot sociale verbinding. Ook onderschrijven ze het beleidsdoel ‘meer cultuurbeleving in de binnenstad’.

De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van het onderzoek onder het internetpanel en die van het onderzoek via de QR-campagne nagenoeg niets van elkaar verschillen. De uitkomsten worden betrokken bij de actualisering van de Cultuurvisie van Schiedam in 2024.