Categorieën

Service

Dozo start door

Dozo start door
Bedrijven nieuws

Dozo start door

  • Redactie
  • 07-02-2024
  • Bedrijven nieuws
Dozo start door


SCHIEDAM - Er wordt gewerkt aan een doorstart van glazenwasserij Dozo. Curator Margriet Kooiman meldt ‘een overeenkomst tot koop en verkoop’ te hebben gesloten met een partij die het hoogste bod op de activiteiten heeft uitgebracht.

Er was volgens de curator interesse van verschillende partijen in de boedel van het failliete Dozo. Twee partijen brachten een bod uit. De hoogste bieder betaalde de curator 45.000 euro voor de bezittingen van het bedrijf, plus tweeduizend euro goodwill.

Dozo ging op 3 januari failliet. Curator Margriet Kooiman heeft nu haar eerste bevindingen in een verslag openbaar gemaakt. 

Zij onderschrijft vooralsnog de visie van de  twee bestuurders van Dozo, Jack en Jeannette Doejaaren, dat het de sterk teruglopende omzetten zijn geweest die de glazenwasserij de das om hebben gedaan. 

Kooiman schrijft: “Volgens de bestuurders ligt de oorzaak van het faillissement in het feit dat de omzet vanaf 2018 sterk is afgenomen, terwijl de kosten nauwelijks zijn verminderd. De omzetdaling heeft te maken met bezuinigingen bij opdrachtgevers en vermindering van het aantal opdrachten.” De curator zal wel verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement doen, zo kondigt zij aan. 

De financiële gegevens over Dozo die de curator in het verslag publiceert, zijn glashelder waar het deze inzakkende omzetten betreft. Werd in 2020 nog € 751.822,- aan klanten gefactureerd en betaald, een jaar later was dat € 702.639,-, in 2022 € 676.970,-, om afgelopen jaar (verrekend zijn de inkomsten tot en met november) op € 490.771,- uit te komen.

Tegenover deze teruglopende inkomsten stonden uitgaven die veel minder hard daalden. Weliswaar nam Dozo afscheid van enkele medewerkers - in 2022 stonden twaalf mensen op de loonlijst, zo meldt Kooiman, afgelopen jaar nog negen, inclusief de twee bestuurders, Jack en Jeannette Doejaaren - maar de kosten konden niet afdoende worden teruggebracht om in de pas te lopen met de inkomsten.

Die ontwikkeling zorgde ervoor dat de zwarte cijfers van 2020 (plus ruim vijftienduizend euro onder de streep) veranderden in rode cijfers in de afgelopen drie jaar. In 2021 en 2022 was dat nog te overzien, met gemelde verliezen van respectievelijk € 17.369,- en € 34.877,-, maar afgelopen jaar liep dat (in elf maanden) op tot - € 77.224,-, zo meldt de curator. “De financiële situatie is dermate uitzichtloos dat de bestuurders het tij niet meer konden keren en zich genoodzaakt zagen om het faillissement van Glazenwasserij Dozo B.V. aan te vragen.”