Categorieën

Service

Hoe komt Schiedam aan nieuwe BOA's?

Hoe komt Schiedam aan nieuwe BOA's?
Politiek

Hoe komt Schiedam aan nieuwe BOA's?

  • Ted Konings
  • 11-11-2023
  • Politiek
Hoe komt Schiedam aan nieuwe BOA's?


SCHIEDAM - Schiedam gaat onderzoeken hoe het tekort aan Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) zo snel mogelijk kan worden opgelost. Het moet volgens initiatiefnemer Alles voor Schiedam de opmaat zijn om snel een eind te maken ‘aan rotzooi na barbecues, het bijplaatsen van afval, dubbel parkeren op de stoep, geluidsoverlast, woonoverlast, drugsoverlast, illegale prostitutie’.

“Het structureel tekort aan BOA’s baart ons zorgen.” Die zorg was voor de fractie de motivatie om met een motie te komen tijdens de twee debatten over de Schiedamse begroting 2024 en de meerjarenbegroting. “Efficiënte handhaving is cruciaal en moet je in kunnen zetten op de momenten die er toe doen”, aldus Alles voor Schiedam (AvS).

Om een motie door de raad te krijgen moest de fractie wel water bij de wijn doen: Alles voor Schiedam wilde eigenlijk geen onderzoek, maar direct een aanpak van het tekort aan mensen voor de Lichtblauwe Brigade.

De fractie wil dat doen door de salarissen van de BOA’s op te krikken. Zij zocht uit dat dat zou kunnen door de BOA’s hoger in te schalen; dat zou kunnen door 23 ‘basis-BOA’s’ te promoten van schaal 6 naar schaal 7 en vijf senior-BOA’s van 7 naar 8. Kosten: 165.337 euro. De fractie verwoordde dit idee in de eerste versie van de motie, die direct op steun kon rekenen - als mede-indieners - van AOV, CDA, Groen Links en LOS. 

Wethouder Frans Hamerslag ontraadde een dergelijke stap. Hij sprak van ‘rolverwarring’. “Als raad gaat u niet over inschaling van medewerkers. daar hebben we een heel functie-huis voor.” Volgens de wethouder ‘komt Schiedam uit’ met zijn BOA’s door ‘tijdelijke invulling van de tekorten’. “En we doen al heel veel.” Hij wees daarbij op een recente sollicitatiemarkt in de Margriethal, die al flink respons opleverde. En bovendien: onderzoek wees uit dat BOA’s niet weggaan uit Schiedam om dan ergens anders hetzelfde werk te gaan doen met hogere verdiensten. De voorgestelde motie ‘Geef BOA’s hun verdiende loon’ zou bovendien ‘een structurele inbreuk op de begroting betekenen’. Niet doen dus.

AVS-fractievoorzitter Marvin Janssen kon die opstelling van het college moeilijk begrijpen. “We komen immers met een concrete oplossing voor een probleem dat al langer speelt: een structureel tekort aan BOA’s. Die oplossing zou het college en het ambtelijk apparaat juist moeten helpen.” De argumentatie van de wethouder ging er bij hem niet in: “Er is geen structureel tekort, omdat onze BOA’s overal op ingezet kunnen worden? Nou dat is klinkklare onzin. Er worden wel degelijk prioriteiten gesteld om wel of niet te handhaven.” En waarom zouden er dan twaalf vacatures open staan?! Dat het gaat om een structurele verhoging van de kosten waartoe de raad niet zo maar kan besluiten is volgens Janssen ook nog te bezien. Immers: door de openstaande vacatures zijn de afgelopen tijd veel salarisuitgaven niet gedaan. En als je nu extern mensen inhuurt, kan je juist een besparing boeken door voortaan eigen mensen in te zetten, want die zijn zeker twee keer goedkoper. Volgens de cijfers spendeerde de gemeente dit jaar al ruim 134.000 euro aan de inzet van 'ingehuurde' BOA's. Bovendien: “In Den Haag is een soortgelijke motie bijna unaniem aangenomen en door de wethouder omarmt.”

Toch kreeg Janssen niet genoeg fracties mee om de motie samen met de twaalf stemmen van de mede-ondertekenaars, door de raad te krijgen. Andere fracties lieten doorschemeren dat AvS en de mede-indieners hun voorstel moesten aanpassen om een meerderheid voor een actieve aanpak van het BOA-tekort te krijgen. Het was duidelijk even slikken voor Janssen, maar hij besloot toch zijn motie aan te passen, om in ieder geval iets in gang te zetten.

En dat is volgens Janssen hard nodig. Twaalf vacatures op 41 functies zijn er volgens hem momenteel bij de Lichtblauwe Brigade. Dat wreekt zich bij organisatoren van evenementen en het is er ook mede de oorzaak van dat ‘we problemen hebben in het Beatrixpark en rotzooi bij de prullenbakken’. AvS heeft wel een vermoeden waarom het zo moeilijk is de vacatures te vervullen: in de omliggende gemeenten zouden mensen die als BOA beginnen, een schaal hoger worden ingeschaald bij het vaststellen van hun salaris.

Janssen wilde resultaten uit het voorgenomen onderzoek voor eind maart komend jaar. Wethouder Hamerslag stelde dat het op 1 december kan beginnen: een onderzoek naar taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van BOA’s en honorering daarvan. “Ook in vergelijking met andere gemeenten. Dat gaat over salaris, maar ook over voorwaarden van persoonlijke ontwikkeling, over doorgroeimogelijkheden”, aldus Hamerslag. “Het is altijd meer dan alleen salaris.”

Echter: “Het eerste kwartaal is echt te snel. Dan kan er een tusseninformatie komen”, aldus Hamerslag. “Willen we dit hele traject goed en zorgvuldig doorlopen, dan hebben we zeker een half jaar nodig.” Janssen, ietwat bedremmeld: “Ik denk niet dat we anders kunnen.”