Categorieën

Service

Jammer dat Tom Janssen die brief ondertekende

Jammer dat Tom Janssen die brief ondertekende
Politiek

Jammer dat Tom Janssen die brief ondertekende

  • Han van der Horst
  • 28-08-2022
  • Politiek
Jammer dat Tom Janssen die brief ondertekende

COLUMN - Tom Janssen, de kersverse fractievoorzitter van de Schiedamse VVD, heeft zijn handtekening geplaatst onder een brandbrief van liberale  prominenten uit het hele land over de asielproblematiek (zie hier). Geadresseerde is de landelijke leiding die de zaken niet strak genoeg zou aanpakken. In het schrijven gaat het niet over de schandelijke toestanden in Ter Apel maar over gemeentes die tegen hun wil een asielzoekerscentrum voor de kiezen krijgen. De ondertekenaars tonen zich bezorgd over de lokale democratie en eisen een strenger toelatingsbeleid.

Het is jammer dat Tom Janssen zich in dit koor heeft geschaard. Deze brandbrief gaat aan de feitelijke oorzaken van de crisis voorbij en doet daardoor meer schade dan goed.

De instroom van asielzoekers is namelijk helemaal niet zo groot. Ze lijkt op de aantallen die binnenkwamen vlak voor de lockdowns in verband met Corona. Het probleem is het gebrek aan opvangplekken. Nederland hanteert wat dat betreft nog steeds een wijsheid die de laatste decennia het bedrijfsleven in zijn greep kreeg. Voorraden, lokalen en hulpmiddelen zijn duur. Je wilt niet dat die ongebruikt staan. Adem mee met vraag en aanbod. Zorg dat je voorraden zo klein mogelijk zijn. Dankzij moderne technologie is het mogelijk precies op tijd met precies de gevraagde goederen of diensten voor de dag te komen. Dit principe leidde er toe dat faciliteiten werden afgebroken en deskundige medewerkers ontslagen als er even minder vraag was. Dat verschijnsel is in de gezondheidszorg ook te zien. De praktijk leert echter dat je een asielzoekerscentrum niet zo gauw uit de grond stampt, vooral niet als je ervaren medewerkers inmiddels elders een baan hebben gevonden en nu de middelvinger tonen. De lockdowns waren deels noodzakelijk omdat de ziekenhuizen niet in staat waren snel weer op te bouwen wat ze aan IC-capaciteit hadden afgebroken, omdat het geld kostte die dure bedden leeg te laten staan. Heel veel van de huidige problemen met gebrek aan grondstoffen en onderdelen hebben te maken met de leer van lean and mean en just in time. Als de partijprominenten in hun brandbrief de vinger hadden gelegd op deze zere plek, dan had men kunnen zeggen: Ja, dat is nu een partij van ondernemers die tot beter inzicht komen zoals het ondernemers betaamt. 

Maar dat deden ze niet. Hun partijgenoot, de op het punt van asielzoekersopvang zeer deskundige burgemeester Theo Weterings van Tilburg overigens wél. 

De lokale VVD-fractievoorzitters willen de toestroom indammen. Hoe dan, dames en heren, hoe dan? Op dit gebied zijn alleen maar borreltafeloplossingen naar voren gekomen: landen die hun burgers weigeren terug te nemen onder druk zetten. Hoe dan, dames en heren, hoe dan? Ontwikkelingshulp inhouden? Ontwikkelingshulp levert veel minder op dan de bedragen die de migranten in Europa naar huis sturen. En waarom zou je leuk doen tegen Europese regeringen  die voor jouw eigen burgers heel vervelende visumprocedures in petto hebben? Bovendien krijgen de landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen helemaal geen ontwikkelingshulp. Er zijn wel staten bij waar we de komende jaren heel erg asjeblief moeten spelen met de pet in de hand om een beetje gas te mogen kopen. 

Dit is een heilloos pad dat in ieder geval op de korte en de middellange termijn nergens toe leidt. Wat de instroom betreft, bestaat er geen effectieve oplossing. Dat is heel vervelend maar het zou van realisme getuigen deze waarheid niet langer te verdoezelen. Dat is namelijk de eerste stap naar een echte uitweg.

De nu geboden schijnoplossingen zullen praatjes voor de vaak blijken. Dan is de achterban van de brandbriefschrijvers extra gefrustreerd en extra gemotiveerd rechts van de VVD te stemmen, waar politieke oplichters hun vervalste waren aanprijzen.

Jammer dat Tom Janssen zich heeft laten verleiden die brief te ondertekenen. De ware politicus deint niet mee met de stroom. Die wijst zelf de weg. En uiteindelijk bereik je meer met eerlijkheid dan met goed in het gehoor liggende maar loze beloftes.