Categorieën

Service

Kans dat raad vanavond kiest voor enquête niet groot

Kans dat raad vanavond kiest voor enquête niet groot
Politiek

Kans dat raad vanavond kiest voor enquête niet groot

  • Redactie
  • 01-02-2022
  • Politiek
Kans dat raad vanavond kiest voor enquête niet groot

SCHIEDAM - Vanavond besluit de gemeenteraad of er een raadsenquête komt naar het Schiedamse beleid rondom Nieuwe Energie van Groenoord.
De voortekenen zijn niet gunstig voor de partijen die om de enquête hebben gevraagd: PvdA, Ouderen Partij Schiedam en Lokaal Onafhankelijk Schiedam.

Vorige week tijdens de commissievergadering lieten de meeste andere fracties blijken weinig tot niets te voelen voor het inzetten van dit zware middel om te achterhalen of de besluitvorming in december 2020 correct is verlopen, of bewoners dito zijn geïnformeerd en of de kosten en risico's correct zijn voorgespiegeld. 

OPS, LOS en PvdA stellen daarom voor als raad een onderzoek in te stellen met een vierledig doel. Het gaat erom:
– duidelijkheid te verkrijgen over de mate waarin informatie over de kosten en risico’s van Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG), die van wezenlijk belang was voor de besluitvorming, voldoende bekend waren bij het college en over de mate waarin de gemeenteraad hier gedurende het proces over is geïnformeerd;
– inzicht te verkrijgen in het besluitvormingsproces en de rol die betrokken belanghebbenden hierin hebben gespeeld;
– inzicht te verkrijgen in de mate waarin bewoners van de wijk Groenoord zijn geïnformeerd en geconsulteerd over de plannen en wat er bij het college bekend was over het draagvlak voor NEvG in de wijk;
– te leren welke lessen getrokken kunnen worden ten aanzien van de financiën, de governance, het risicomanagement en de positie van de raad.

Slecht de fractie van SLV liet zich tijdens de commissievergadering positief uit over de raadsenquête. De andere partijen gaven aan het vooral een te zwaar - en duur - middel te vinden om antwoord te krijgen op de vragen van de drie fracties. Zij zijn liever de rekenkamer onderzoek doen. In ieder geval Groen Links, VVD en D66 lieten zich positief uit over inzet van de rekenkamer.

Zie ook dit artikel.