Categorieën

Service

Klasmann-Deilmann kan verder groeien

Klasmann-Deilmann kan verder groeien
Nieuws

Klasmann-Deilmann kan verder groeien

  • Kor Kegel
  • 07-01-2021
  • Nieuws
Klasmann-Deilmann kan verder groeien

SCHIEDAM – Klasmann-Deilmann  kan verder groeien. Het bedrijf krijgt toestemming om een perceel grond naast de vestiging op de kop van de Nieuwe Waterwegstraat in erfpacht te nemen.

Klasmann-Deilmann GmbH is een wereldwijde leverancier van substraten, grondstoffen en pluggen voor de tuinbouw, boomkwekerij, zachtfruit- en bollensector. Op de Schiedamse vestiging worden hoofdzakelijk producten ontwikkeld en geproduceerd voor Nederlandse en Belgische afnemers, zoals sierteelt- en groentekwekers, boomkwekers, zachtfruitkwekers en bollenbedrijven.

Al jaren ligt naast het bedrijf een kavel braak van 3500 vierkante meter. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben besloten dat Klasmann-Deilmann de grond in erfpacht mag verwerven, zodat het bedrijf verder kan groeien en investeren. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen, opdat de notariële akte van uitgifte erfpacht zo spoedig mogelijk kan worden gepasseerd. De gronduitgifte valt buiten de bestaande grondexploitaties en is in essentie een normale gronduitgifte, met dien verstande dat gelet op de oppervlakte sprake is van een substantiële grondwaarde, die getaxeerd is in lijn met het grondprijzenbeleid van de gemeente Schiedam.

De financiële gevolgen van de gronduitgifte valt mogelijk nog in het begrotingsjaar 2020. Echter, door het late moment van de uitgifte en de besluitvorming en de wens van betrokkenen om nog in 2020 de akte te doen passeren, kunnen de financiële gevolgen niet meer worden meegenomen in de – inmiddels gesloten - technische aanpassing vierde kwartaal. Wel zal het te gelegener tijd in de jaarrekening 2020 worden verwerkt.

Klasmann-Deilmann Benelux beschikt elders over eigen veenderijen en productielocaties waar substraten én duurzame alternatieve grondstoffen zoals Green Fibre-naaldhoutvezel en Terr Aktiv-groencompost worden geproduceerd. Het bedrijft stelt hoge eisen aan de selectie van de juiste grondstoffen, meststoffen en andere toeslagstoffen. “Tijdens de ontwikkeling van een nieuw substraat testen we het recept middels een uitgebreide reeks proeven uit, tot we de ideale mengverhouding hebben gevonden die voldoet aan alle eisen”, meldt het bedrijf op de website. “De kerncompetenties van onze organisatie dienen slechts één doel: het perfecte substraat te bieden voor elke toepassing.”