Categorieën

Service

KLiK Vrijwilligers traint acht vertrouwenscontactpersonen

KLiK Vrijwilligers traint acht vertrouwenscontactpersonen
Gezond

KLiK Vrijwilligers traint acht vertrouwenscontactpersonen

  • Advertorial
  • 03-05-2022
  • Gezond

SCHIEDAM - Steeds meer vrijwilligersorganisaties stellen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan en dat is een goede ontwikkeling! KLiK Vrijwilligers trainde acht nieuwe VCP’s voor verschillende organisaties. Het laat zien dat steeds meer organisaties werk maken van hun veiligheidsbeleid.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon precies?
De VCP biedt de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. Een VCP biedt een luisterend oor en is een ‘zorgzame wegwijzer’. Als het nodig en gewenst is, kan de VCP iemand gericht toeleiden naar hulpverlening of samen bepalen wat de vervolgstappen worden. De VCP is dus hét aanspreekpunt binnen de organisatie, maar geen hulpverlener.

Waarom een VCP binnen je organisatie?
Bij vrijwilligersorganisaties heb je met veel verschillende mensen te maken en waar groepen mensen zijn kan ongewenst gedrag voorkomen. Als organisatie kun je ter preventie al veel doen, denk aan een gedragscode, verklaring omtrent gedrag (VOG) en de VCP (vertrouwenscontactpersoon). 

Uitspreken en afspreken welk gedrag je wel (en niet) wil zien binnen de organisatie is goed, maar zelfs dan kan ongewenst gedrag voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) seksuele intimidatie en/of misbruik, pesten, of zorgen over vrijwilligers. Dit zijn vaak zorgen en onderwerpen die in vertrouwen besproken willen worden. Daar is de VCP de meest geschikte persoon voor.  

Het ontbreken van een luisterend oor of iemand die raad geeft, maakt het moeilijker voor vrijwilligers om ongewenst gedrag te bespreken. Mede hierdoor zien slachtoffers er vaak van af hun klacht te melden en blijven ongewenste en onveilige situaties voortbestaan. Daarom is het belangrijk om een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen je organisatie te hebben. 

Maak werk van sociale veiligheid!
Heb je vragen over hoe je als organisatie kunt werken aan een sociaal veilige omgeving neem dan contact met ons op via www.klikvrijwilligers.nl . De volgende training voor vertrouwenscontactpersonen vindt plaats op twee dagdelen van 9.30 – 13.00 (21 mei online en 18 juni op locatie)

Dippel Muziekproductie & Advies

Rustenburg 14, Schiedam

Meer over Dippel Muziekproductie & Advies →