Categorie├źn

Service

Komende week duidelijkheid voor Schiedamse ondernemers

Komende week duidelijkheid voor Schiedamse ondernemers
Nieuws

Komende week duidelijkheid voor Schiedamse ondernemers

  • Redactie
  • 27-03-2020
  • Nieuws
Komende week duidelijkheid voor Schiedamse ondernemers

SCHIEDAM – De komende week moet veel duidelijk worden voor Schiedamse ondernemers die kampen met terug- of wegvallende omzetten en andere malaise. Dan moet blijken voor welke vormen van financiële steun zij in aanmerking komen en wanneer die beschikbaar zijn.

Bastiaans & Van Riet Accountants heeft voor zijn klanten de maatregelen van verschillende overheidsinstellingen op een rijtje gezet. “Er is grote behoefte onder ondernemers aan antwoorden en duidelijkheid”, stelt Jeroen van Riet van het accountantskantoor. “Het was zeer positief dat de overheid al snel na het uitbreken van de crisis maatregelen heeft afgekondigd om ondernemers te ondersteunen. Maar nu komt het aan op snelle opvolging.” Het kabinet kondigde op 17 maart enkele ingrijpende maatregelen aan.

Misschien wel de belangrijke is volgens Van Riet de garantie die de staat geeft op bankleningen en bankgaranties, een regeling die van het ministerie van Economische Zaken de naam ‘Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering’ meekreeg. Ondernemingen, groot en klein, die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties kunnen gebruikmaken van deze regeling. De garantie geldt vijftig procent van het bedrag dat geleend wordt, met een minimum van anderhalf miljoen en een maximum van nu honderdvijftig miljoen euro, per bedrijf.

Deze maatregel is daarom zo belangrijk omdat ze de banken zekerheid verschaft dat uitgeleend geld terugkomt, zodat zij ruimhartiger kredieten kunnen verschaffen, aldus Van Riet.

HIj noemt het voorbeeld van een klant, een horeca-onderneming in Rotterdam, die pas flink had geïnvesteerd in een nieuwe zaak met de gedachte uit de inkomsten daarvan snel terug te verdienen. Deze ondernemer reageerde snel, liet Van Riet een financieringsplan schrijven dat binnen twee dagen bij de bank lag. “Bij de banken is het nu alle hens aan dek, daar wordt heel hard gewerkt.” Van Riet gaat ervan uit dat de bank twee weken nodig heeft om uitsluitsel te geven, of het extra krediet beschikbaar kan stellen.

Een andere belangrijke regeling is de tegemoetkoming in de loonkosten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingesteld. “Dit is de werktijdverkorting waarover al veel gesproken is.” Er was al een regeling. “Daar deden tweehonderd bedrijven per jaar een beroep op. Nu in de eerste week na afkondiging 78.000.”

Op het ministerie wordt nu volgens Van Riet hard gewerkt om de Tijdelijke Maatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) op te stellen en daarna open te stellen. Een ondernemer die tenminste twintig procent omzetverlies verwacht kan na aanname van de wet door de kamer, bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal negentig procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. “Het UWV zal een voorschot verstrekken van tachtig procent van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.” Mooi is volgens Van Riet dat aanvragen die al zijn gedaan volgens de oude regeling, automatisch worden doorgezet naar de nieuwe noodwet. Sommige bedrijven waren er zeer vroeg bij, zoals de horecaklant van Van Riet, die kantoor houdt aan de Tielman Oemstraat. “Bedrijven die nu een aanvraag willen doen moeten nog even geduld hebben.”

Dat geldt dus mensen die personeel in dienst hebben. Grote problemen dreigen er ook voor zelfstandigen die geen personeel hebben. Hier zijn het de gemeenten die het voortouw dienen te nemen, kleine zelfstandig ondernemers kunnen daar de komende drie maanden terecht. Hun inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Enkele gemeenten zijn naar verluidt al begonnen met het uitkeren van deze vorm van bijzondere bijstand, op basis van een voorschot. Naar verwachting gaan volgende week de meeste gemeentelijke loketten open.

Verder komt er voor ondernemers die zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Coronabesmetting een extra vorm van inkomensondersteuning; het betreft een tegemoetkoming voor de eerste nood, omdat omzet geheel of grotendeels is weggevallen. Het gaat om maximaal vierduizend euro. “Het mooie is dat het geld niet hoeft worden terugbetaald”, aldus Van Riet. Aan de 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19' wordt nog hard gewerkt, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat hem uitvoeren. ‘Brussel’ moet zich er nog over uitlaten…

Welke maatregel voor welke ondernemer het beste werk is volgens Van Riet van veel zaken afhankelijk. Denk aan een modewinkel. Is die van een modeketen of is het een zelfstandige achter de toonbank? Is er personeel? Zijn dat oproepkrachten of mensen in vaste dienst? Komen de kledingstukken van de keten of moet de ondernemer zelf inkopen? Is het mode die per seizoen verandert – zodat de huidige voorraad praktisch waardeloos is – of kan deze over enkele maanden ook verkocht worden?

Een beveiligingsbedrijf, ook klant bij Van Riet, zag in eerste instantie het werk tot praktisch nul teruglopen. “Maar je kunt verwachten dat er bij supermarkten en bejaardentehuizen weer werk ontstaat voor deze branche.” Zo is deze crisistijd ook weer een tijd van echt ondernemen, kijken waar de kansen liggen.

“Vast personeel zal worden doorbetaald – dezer dagen worden de salarissen overgemaakt – maar het aantal oproepkrachten gaat omlaag. Dan wordt het voor een ondernemer belangrijk te kijken welke mensen je per se niet kwijt wilt en daar zul je dan iets voor moeten doen, aldus Van Riet. Houd je debiteuren in de gaten, nog zo’n onvermijdbare opdracht dezer dagen aan ondernemers.

Een laatste belangrijke overheidsmaatregel is de versoepeling van het regime bij de Belastingdienst. Het wordt eenvoudiger uitstel van betaling aan te vragen, invorderingen voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw) worden door de dienst gestaakt. Een tip is nu al de winstinschatting voor dit jaar aan te passen. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van vier naar nul procent. Van Riet kan zich voorstellen dat deze maatregel voor veel Schiedamse ondernemers voor verlichting zorgt, maar waarschuwt wel: het is uitstel, geen afstel. Hij schat de termijn van het uitstel op waarschijnlijk maximaal een jaar.

Een maatregel die mogelijk ook voor enkele bedrijven in Schiedam scheelt zijn die op stapel staan voor de cultuursector. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. “Ook is het rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is”, aldus Van Riet. Veel is hierover volgens hem nog onduidelijk.

De kosten van al deze maatregelen voor de overheid zijn enorm. Minister Wopke Hoekstra van Financiën schat in dat hij de komende drie maanden 45 tot 65 miljard euro extra nodig heeft. Zijn grootste zorg, zo zei hij eergisteren in de Tweede Kamer, is de inkomstenkant van de begroting: er komen steeds minder belastinginkomsten binnen.

PS. Na plaatsing is een correctie in dit artikel doorgevoerd; de regeling tegemoetkoming ondernemers wordt niet door de RBZ in Rotterdam uitgevoerd, zoals eerder stond vermeld