Categorieƫn

Service

Kwartiermaker kan beginnen aan plan Schiedam 750 jaar

Kwartiermaker kan beginnen aan plan Schiedam 750 jaar
Uit

Kwartiermaker kan beginnen aan plan Schiedam 750 jaar

  • Redactie
  • 30-03-2023
  • Uit
Kwartiermaker kan beginnen aan plan Schiedam 750 jaar

SCHIEDAM - Het is al vaak gezegd in de stad, met daarbij de bemerking dat het belangrijk is vroeg te beginnen met de voorbereidingen, maar Schiedam bestaat in 2025 750 jaar. En gaat daar werk van maken.

De Schiedamse gemeenteraad keurde dinsdag de zogenaamde startnotitie voor het jubileumjaar goed. Dat behelsde zoveel als het op een rijtje zetten van de ambities voor het feestjaar, hoe de organisatie daarvoor op poten te zetten, alsook een budget van 325.000 euro om met het organiseren te kunnen gaan beginnen. 

Dat budget, dat zat niet iedereen lekker. OPS en AOV lieten in de vergadering weten tegen het voorstel te zijn. Christien Bruggeman van AOV stelde daarbij ‘een kwartiermaker van 100.000 euro tot midden dit jaar, dat is ongeveer drie maanden, te veel geld te vinden’.

De plannenmakerij voor Schiedam 750 jaar gaat, zo wil de ambtelijke notitie, in vijf fasen. Te beginnen met een kwartiermaker die tot juli de ideeën die in de stad leven rond het vieren van het jubileum moet ‘ophalen’ en vertalen in een eerste opzet voor een programma, een begroting moet samenstellen en met een communicatiestrategie moet komen. Welke kernwaarden willen we als stad uitdragen en welke thema’s zijn hier onderdeel van, dat staat er in zo’n strategie. Het is bij de planvorming van belang om ‘doelgroepen die doorgaans wat minder in beeld zijn te enthousiasmeren en met name ook de wijken te betrekken’. 

Voor het verdere werk in fase twee stelt de startnotitie voor een stichting in het leven te roepen, met als doel om geld voor de jubileumviering te genereren en verdelen. Aan de kwartiermaker de taak de bestuurders voor de stichting te vinden. In de tweede fase moet ook de strategie van communiceren worden omgewerkt tot een communicatieplan. Hoe ziet het beeldmerk voor de viering eruit, welke middelen worden ingezet om de Schiedammers te bereiken en enthousiast te maken? 

De 325.000 euro is bedoeld om het werk in deze twee fasen betaald te krijgen. Eind dit jaar moet dan fase drie ingaan: die van het ontwikkelen.

De startnotitie noemt als belangrijkste uitgangspunt voor de viering dat alle Schiedammers mee kunnen doen. “Inclusiviteit is de hoofdopgave. Van belang is om een scala aan partijen in de stad te activeren. Er zijn verschillende historische verhaallijnen: jenever, makers, havens en wijken, die het verhaal van de stad vormen; deze verhaallijnen nodigen partners in de stad uit om op aan te haken. Het verleden als achtergrond voor het beeld naar heden en toekomst.”

Tijdens het jubileumjaar - fase vier - zou het idee dat Schiedammers over zichzelf en hun stad hebben moeten veranderen: meer trots, meer kennis ook. "We willen dat alle Schiedammers weten waar we in 2025 bij stilstaan, dat men meer kennis vergaart over de verhalen van de stad. We willen dat bewoners met plezier in Schiedam wonen en dat ze Schiedam als een levendige, kleurrijke stad ervaren die veel op het gebied van kunst, cultuur, sport, recreatie, horeca, ondernemen en wonen te bieden heeft. Dat Schiedammers hierdoor trots kunnen zijn op hun stad en dit graag doorvertellen", aldus de opstellers van de startnotitie.

De hoop is dat er veel nieuwe initiatieven vanuit organisaties en bewoners in de stad worden opgezet. “Daarnaast kunnen bestaande evenementen die plaatsvinden in 2025 het label van Schiedam 750 krijgen. Zij kunnen dan, passend binnen de thematiek van Schiedam 750, groter uitpakken.” Ook kan de gemeente zelf een evenement in het kader van het jubileum organiseren, bijvoorbeeld een startmoment en een slotmanifestatie. “Het programma voor het jaar 2025 moet een begin (officiële start) hebben (bijvoorbeeld in maart, 18 maart 1275 is de officiële dag van de stadsrechten) en een einde. Daarnaast kan er ook één maand zijn, september bijvoorbeeld, waarin extra veel activiteiten plaatsvinden. Wenselijk is dat al in 2024, door het organiseren van activiteiten, toegewerkt wordt naar de start van het jaar door op gezette tijden en voor verschillende doelgroepen aandacht te besteden aan de historie en toekomst van Schiedam. Daarnaast zal worden onderzocht of verbinding gelegd kan worden met andere jubilerende steden zoals Vlaardingen (2023) en Amsterdam (2025).”

En bij dat feestje zijn behalve Schiedammers ook bezoekers uit de omringende steden welkom. “Om Schiedam ook buiten de stad meer bekendheid te geven kan nader worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een groot nationaal publieksevenement naar de stad te halen”, zo stelt de startnotitie. Dat kan een zelfstandig evenement zijn, maar een goed alternatief zien de ambtelijke opstellers in het aantrekken van nationale openingen van landelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld die van Open Monumentendag.

“Naast een vol programma van activiteiten, is de ambitie om iets blijvends achter te laten.” Dat is fase vijf. Iets blijvends kan zowel iets fysieks zijn, als iets ‘in de sociaal-maatschappelijke sfeer’. “Hiermee wordt de viering van 750 jaar stad meer dan alleen een feestje. (..) We zien 750 jaar daarmee ook als start van nieuwe initiatieven, die deels blijven bestaan.“

Zie ook deze column van Han van der Horst.