Categorieën

Service

Maatjes maken het verschil

Maatjes maken het verschil
Gezond

Maatjes maken het verschil

  • Advertorial
  • 03-02-2024
  • Gezond
Maatjes maken het verschil


SCHIEDAM - Armoede en vooral schulden die mensen nekken en het leven zuur maken, zijn in Schiedam te veel aanwezig. Dat was de motivatie voor verschillende Schiedamse kerken om tweeënhalf jaar geleden 'ja' te zeggen toen de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje voorstelde om samen Schiedammers met financiële problemen bij te staan. 

Schuldhulpmaatje doet dat met getrainde vrijwilligers. Deze gecertificeerde Maatjes nemen niet zaken uit handen maar begeleiden en ondersteunen mensen om hun geldzorgen om te zetten naar een zelfstandig gevoerde, gezonde financiële huishouding.

Jaarlijks krijgen via Schuldhulpmaatje in Nederland bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ruim drieduizend deskundige Maatjes, in 151 Nederlandse gemeenten. In Schiedam via de stichting Voor Elkaar Schiedam, die werd opgericht. De ambitie is om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en te helpen. De kerkelijke basis betekent niet dat alleen mensen met een vergelijkbare achtergrond worden geholpen. “Wij zijn er voor iedereen die ons benadert”, aldus de stichting.


Voorjaar 2021 was er de eerste samenkomst van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de lokale Schuldhulpmaatjes. Veelal mensen die elkaar niet kenden. Gelukkig was dat geen enkel obstakel voor de teamvorming. 

Stap 1 was het formaliseren van de organisatie middels de oprichting van de stichting. Die werd snel genomen. De eerste bestuursvergadering was vanwege Corona een kennismakingssessie online, met een vertegenwoordiger van de gemeente Schiedam en Stroomopwaarts, de organisatie die de onderdelen van het armoedebeleid van de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis tot uitvoering brengt. De gemeente is op meerdere gebieden een belangrijke partij. Uiteraard vanwege het financiële aspect, maar ook als doorverwijzende instantie. In die online sessie heeft het bestuur de uitgangspunten en doelen uitgelegd en heeft de gemeente al mondeling haar steun toegezegd. Door omstandigheden waarvan de Coronacrisis er één was, duurde de afronding van het formele proces uiteindelijk tot de laatste week van september. 

De stichting besloot niet af te wachten. Onverminderd werd er gebouwd aan de versterking van het team. Een kleine tegenslag deed zich voor toen één van de gedachte coördinatoren uiteindelijk afhaakte. Die werd snel overwonnen met de komst van Jan Kuijs op die plek. Een doorzetter met een indrukwekkende cv, uitgebreide ervaring en vele nuttige contacten. 


Toen bleek dat het wel goed ging Voor Elkaar Schiedam nadenken hoe het bestaan aan de buitenwereld kenbaar te maken. Dus zowel aan potentiële maatjes als aan potentiële cliënten en andere relevante partijen. Dat werd een kennismakingsavond in De Wilgenburg, de zaal achter de Liduinabasiliek. Die melding zorgde al voor uitnodigingen van verschillende Schiedamse media om ons verhaal kenbaar te maken aan de bewoners van Schiedam. Schiedam24 was er overigens toen al bij.

Mede daardoor waarschijnlijk, was de opkomst die avond in De Wilgenburg royaal. Zo’n 35 geïnteresseerden waren van de partij. Na de presentaties heeft een aantal mensen al direct aangegeven belangstelling te hebben om maatje te worden. Anderen volgden later.

Van de maatjes wordt heel wat verwacht. De term vrijblijvend is niet van toepassing. Het is een long term commitment. Voor Elkaar Schiedam laat belangstellenden daarom altijd een ‘online pre-learning’ doen, zodat ze een beetje een beeld krijgen wat ze tegen kunnen komen. Voor sommige kandidaten kan dat dermate confronterend zijn dat ze alsnog afhaken. De overgrote meerderheid van deze kandidaten liet zich gelukkig niet afschrikken.

De definitieve concrete toezegging van de gemeente Schiedam volgde in november 2021 en wel voor de periode van drie jaar. Het uitzicht op die subsidie was reden om meteen als stichting volwaardig lid te worden van de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje zodat het opleidingstraject van de Maatjes echt kon worden opgezet. Een paar maanden later kregen de eerste vijf Maatjes en de coördinator hun certificaat uitgereikt door Marcel Houtkamp, waarnemend wethouder financiën. 

Zodoende maakte het nieuwe initiatief grote stappen om echt aan de slag te kunnen met potentiële cliënten. Dat betekende ook dat Voor Elkaar Schiedam/Schuldhulpmaatje zich moest gaan presenteren aan onmisbare partners, als de wijkondersteuningsteams en Stroomopwaarts.

Het is een kwestie geweest van volhouden. Met name door de coördinator. Dankzij hem hebben we een voet tussen de deur gekregen en eigenlijk was er niet meer nodig dan een kennismakingssessie met een groep coaches dat die deur ruim openzwaaide en er nu sprake is van een constante stroom van verwijzingen. 

Niet iedere verwijzing leidt tot een nieuwe cliënt. Soms is het probleem op een andere manier op te lossen. In andere gevallen moeten er eerst andere issues uit de weg geruimd worden. Niettemin is sprake van een gestage aanwas van cliënten die zich bij laten staan bij het wegwerken van hun financiële achterstanden. Dus blijft de aanwas van nieuwe Maatjes een constante zorg. Thans zijn er vijftien Maatjes. Dat betekent dat het nodig was een tweede coördinator aan te stellen; dat lukt afgelopen jaar. Gezien de aanwezige problematiek in Schiedam, die veel ernstiger is dan die van vergelijkbare steden, denken we de komende tijd jaarlijks veertig Maatjes nodig te hebben om de cliënten de bijstand te bieden waar zij om vragen. 

Dus: mensen die een verschil wil maken voor anderen, denk er eens over na of u mensen in geldproblemen bij wilt staan. Wat zeker is: uw inbreng zal hooggewaardeerd worden en veel resultaat geven. Denkt u dat dat iets voor u is, neem dan contact op met de Schuldhulpmaatjes via de website. Of bel met T: 06 - 83613227. U krijgt dan contact met Jeanne Bezstarosti of Jan Kuijs. Wie weet bent u over enige tijd dan wel Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje

, Schiedam

Meer over Schuldhulpmaatje →