Categorieën

Service

Netwerk adviseert over benoeming nieuwe burgemeester

Netwerk adviseert over benoeming nieuwe burgemeester
Politiek

Netwerk adviseert over benoeming nieuwe burgemeester

  • Redactie
  • 13-02-2023
  • Politiek
Netwerk adviseert over benoeming nieuwe burgemeester

Het netwerk hoopt op een verbindende partner; foto: stock


SCHIEDAM - Het Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid Schiedam heeft aan de gemeenteraad per brief een ongevraagd advies uitgebracht over de benoeming van de nieuwe burgemeester.

Hierin is onder meer te lezen, namens Hans Verlinde van het netwerk: "Binnen afzienbare tijd wordt er bij Koninklijk Besluit een nieuwe burgemeester van Schiedam benoemd. U speelt hierin een belangrijke rol, onder meer met het opstellen van een profielschets van de nieuwe burgemeester. Met ons - ongevraagd - advies hopen wij u als volksvertegenwoordigers te kunnen ondersteunen zodat u kunt handelen in het belang van de ontwikkeling van de gemeente en het welbevinden van haar burgers. De gemeente moet de komende jaren met veel ambitie en positieve energie werken aan het mooier, socialer, leefbaarder, groener en evenwichtiger maken van de stad. Het gemeentebestuur moet gaan fungeren als een verbindende partner. Dit vraagt om een eerste burger van de stad die niet alleen waakt over het functioneren van de gemeente, maar aantoonbaar getypeerd kan worden als een bruggenbouwer binnen de lokale gemeenschap. De organisatie van de gemeente moet, ambtelijk en bestuurlijk, worden 'opgeschud'. Teveel initiatieven zijn in de laatste jaren in de bureaucratie, controledrift en top-down denken gesmoord. De nieuwe burgemeester zou iemand moeten zijn die makkelijk aanspreekbaar en bereikbaar is, een duidelijke visie heeft op voor Schiedam belangrijke punten, samenwerking met andere gemeenten in de buurt van belang vindt en hier ook op investeert. Verder moet het iemand zijn die rekening houdt met de eigenheid van verschillende wijken en hun bewoners en het moet een bestuurder zijn die ruimte biedt voor eigen initiatief, creativiteit en inventiviteit van inwoners."