Categorieën

Service

Overheid en Gasunie besluiten Warmtelinq aan te leggen

Overheid en Gasunie besluiten Warmtelinq aan te leggen
Nieuws

Overheid en Gasunie besluiten Warmtelinq aan te leggen

  • Redactie
  • 13-11-2021
  • Nieuws
Overheid en Gasunie besluiten Warmtelinq aan te leggen

Laatste nieuws: De voorlichtingsavond op 16 november gaat vanwege de nieuwste Coronamaatregelen niet door.

SCHIEDAM - Warmtelinq, de warmteleiding van de industrie in de Botlek naar Haagse huizen, gaat er komen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie besloten hier afgelopen week toe. De leiding loopt 'een paar honderd meter' over Schiedams grondgebied.

De leiding zal het mogelijk gaan maken om restwarmte uit de industrie in te zitten voor de verwarming van 120.000 woningen en andere gebouwen. Dat loopt via lokale warmtenetten in met name de Haagse regio. Ook de glastuinbouw in het Westland en Lansingerland/Pijnacker-Nootdorp gaat er van profiteren. Warmtelinq wordt een open transportleiding waar meerdere energieleveranciers, (duurzame) warmtebronnen en afnemers op kunnen aansluiten. Naar verwachting is het project in 2025 klaar.

De wethouders die zich bezig houden met de energietransitie van de gemeenten waar Warmtelinq doorheen loopt zijn blij dat er een positief besluit is genomen. Wethouder Jeffrey Keus van Rijswijk: “Gemeenten hebben de taak gekregen de regie te voeren op de zoektocht naar een duurzaam alternatief voor aardgas voor het verwarmen van onze huizen. De overstap naar andere warmtebronnen moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. We kijken daarbij goed naar lokale en regionale kansen en mogelijkheden. Warmtelinq is zo’n kans.“ Ook wethouder Antoinette Laan van Schiedam stelt de aanleg van Warmtelinq 'een prima ontwikkeling' te vinden.

De woningbouwcorporaties in de gemeenten waar Warmtelinq doorheen loopt verwachten dat de leiding gaat zorgen voor 'één van de meest betaalbare alternatieven voor corporaties' die werk willen maken van de energietransitie. Rob van de Broeke, bestuurder van Rijswijk Wonen: “Met het investeringsbesluit van Gasunie is een hoge barrière weggenomen. We kunnen nu ook daadwerkelijk onze investeringsagenda scherp maken en afstemmen op de komst van het warmtenet.”

In Den Haag vallen de plannen voor het warmtenet niet zo goed, onder meer ook in de gemeenteraad. Met name wordt gevreesd voor het grootscheeps op de schop moeten nemen van de stad: om de leidingen (voor warm en afgekoeld water) van zo'n zeventig centimeter aan te leggen, moet worden geboord en moeten brede sleuven worden gegraven, waardoor onder anderen bewoners van met name Transvaal en Moerwijk overlast kunnen ondervinden.

Aanstaande dinsdag is er een voorlichtingsavond over Warmtelinq in de Kerk van de Nazareeër aan de Zwanensingel in Vlaardingen, zo ongeveer op de transportleiding. Zie hier.

Warmtelinq is niet te verwarren met de Leiding over Noord, het warmtenet van Eneco tussen de afval- en energiecentrale van AVR in Rozenburg en Rotterdam. Het tracé van 16,8 kilometer lengte loopt onder de Nieuwe Waterweg door, via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Het moet voor de warmte gaan zorgen voor de verwarming van woningen in Schiedam, als eerste in het project Nieuwe Energie voor Groenoord.