Categorie├źn

Service

Raad opvallend eensgezind over moties en Zomernota

Raad opvallend eensgezind over moties en Zomernota
Politiek

Raad opvallend eensgezind over moties en Zomernota

  • Redactie
  • 06-07-2023
  • Politiek
Raad opvallend eensgezind over moties en Zomernota

Foto: archief


ACHTERGROND - Zelden zal de raad zo unaniem zijn geweest als dinsdagavond. De elf fracties die samen de gemeenteraad met 35 Schiedamse volksvertegenwoordiger vormen, vonden elkaar over maar liefst veertien van de zestien moties die werden ingediend.

De raadsvergadering over de Zomernota is ieder jaar - behoudens crisistijden of bij het aantreden van een nieuw college - het moment voor de raad om met een serie plannen te komen, een soort verlanglijstje van de verschillende fracties. De Zomernota is immers het document waarin B&W de kaders stelt, met name financieel, op weg naar het vaststellen van de begroting voor volgend jaar. Dus als je wat wilt…

Denk nu niet dat de voorstellen van de raad, ook niet de veertien aangenomen moties, de begroting flink overhoop gooien. Veel staat vast, veel is verplicht - het verstrekken van uitkeringen, het betalen van ambtenarensalarissen - de inbreng van de raad beperkt zich vooral tot praktische voorstellen, zoals het aangeven van laad- en losplekken op de Broersvest, een voederverbod of het de vinger aan de pols houden van de geestelijke gesteldheid van met name de Schiedamse jongeren. Zie dit artikel.

Blijkbaar waren het toch allemaal zeer geslaagde, breed gevoelde zaken die door de moties aan de kaak werden gesteld. Want het leeuwendeel werd dus aangenomen. Zoals een van de oude rotten in de raad, John van Sliedrecht stelde: in al die jaren kan ik me niet herinneren dat we zo veel moties hebben gesteund. Zijn fractie, D66 stemde een keer tegen, en vijftien keer voor dus. Een partij als Denk, en ook de PvdA, stemde twee keer tegen; juist, precies die moties werden verworpen.

Andere jaren zijn er ook altijd moties die worden ingetrokken, bijvoorbeeld omdat het college stelt er mee bezig te zijn of ze in vindt gaan tegen bestaand beleid. Dat kwam dit keer niet voor, zodat alle zestien ingediende moties ook echt in stemming werden gebracht. 

Dat ging overigens, voor het eerst onder leiding van burgemeester Jules Bijl, gesmeerd. Waar in andere jaren nog wel eens wat werd gehakketakt, stemverklaringen werden uitgebracht, de stemcomputer haperde of wat dan ook, werden de zestien moties dit keer in dik tien minuten afgewerkt.

De meeste tegenwerpen kwamen vanuit de oppositie, opmerkelijk genoeg. Waar een motie een opdracht aan het college inhoudt, zou je kunnen denken dat vooral de oppositie dit middel inzet om iets gedaan te krijgen, maar in plaats daarvan kwam het meerendeel van de moties van de collegepartijen: de VVD kwam er met twee, Denk met drie, de PvdA bracht twee voorstellen in, D66 drie en PS deed hier één keer een duit in het zakje. Daarentegen hield de oppositie zich gedeisd, met LOS dat twee keer aan de bel trok, en het CDA, AOV en Alles voor Schiedam dat een motie indienden. Daarbij dient wel aangetekend: alle moties kenden twee, drie of meer fracties als mede-indieners, fracties dus die zich al voor de beraadslagingen achter de moties stelden.

Groen Links en de Ouderenpartij kwamen dus niet met moties. “Waarom geen moties en amendementen?” zo was fractievoorzitter Yorick Haan van Groen Links naar eigen zeggen ‘in de wandelgangen en via appjes’ gevraagd. Nu, het antwoord daarop was eenvoudig, zo debiteerde Haan: “We spreken hier over de Zomernota, de kadernota voor de begroting van volgend jaar. Naar onze mening is er iets fundamenteel mis met de insteek van het college. Dat zie je terug in het ambitiedocument en in deze Zomernota. Het is alsof de SS Schiedam in tweeën gebroken wordt. We kunnen met pleistermoties proberen het schip drijvend te houden, maar het gaat niet lukken. Dan zouden we zo veel moties moeten indienen dat je van de pleisters een nieuw schip kunt bouwen.”

Bovendien, zo leerden recente ervaringen Haan, is het zo dat ‘daar waar GL-moties werden afgewezen, we onze voorstellen alsnog zagen langskomen als raadsvoorstellen van het college of als moties van nagenoeg vergelijkbare strekking, maar dan nu van coalitiefracties’. Hij noemde daarbij dinsdag de motie die door de PvdA en Denk werd ingediend omtrent de zichtbaarheid van Schiedamse armoederegelingen. Een motie met vergelijkbare strekking van Groen Links werd bij de begrotingsbehandeling in november door die twee fracties verworpen.

Dé motie van de zomernota was voor de Ouderenpartij die over het in kaart brengen van de mogelijkheden om met andere woningbouwcorporaties dan Woonplus in de toekomst zaken te doen. In de woorden van Maarten Reuderink: ‘uitbesteding van de volkshuisvesting’. OPS stemde voor, maar Reuderink waarschuwde de raad dat er veel consequenties aan verbonden zijn waarnaar kritisch moet worden gekeken; hij pleitte er daar voor om daar een andere sessie in de raad over te organiseren. 

En de Zomernota zelf? Die werd aangenomen, uiteraard, met 22 stemmen voor en twaalf tegen. Onder de voorstemmers opmerkelijk genoeg - want vaak tegen - OPS (‘want er gaat extra geld naar jeugd en gezin, wat wij echt belangrijk vinden,’). Wel tegen dus ook Groen Links, en ook Alles voor Schiedam, LOS, AOV en het CDA.