Categorieën

Service

Rogplus keert te weinig uit en begint hersteloperatie

Rogplus keert te weinig uit en begint hersteloperatie
Gezond

Rogplus keert te weinig uit en begint hersteloperatie

  • Redactie
  • 12-10-2022
  • Gezond
Rogplus keert te weinig uit en begint hersteloperatie

SCHIEDAM - Rogplus heeft jarenlang te weinig vergoed aan Schiedammers met een laag inkomen en hoge ziektekosten. De uitvoeringsorganisatie gaat - in opdracht van de gemeente - deze fouten corrigeren. 

Algemeen directeur Anton van Genabeek van Rogplus legt uit wat er misging. “Vanaf 2018 tot en met september 2022 hebben we een fout gemaakt bij het berekenen van de inkomensgrenzen voor gepensioneerden."

Mensen met hoge kosten vanwege ziekte en weinig inkomen, kunnen een zogenaamde 'tegemoetkoming meerkosten' aanvragen bij Rogplus. Denk aan kosten die zijn gemaakt voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. De tegemoetkoming bedraagt tussen de honderd en vierhonderd euro per jaar. 

Rogplus hanteerde dus een foute berekeningswijze, zo bleek. "We zijn geschrokken van deze fout", aldus Van Genabeek. "We realiseren ons dat hiermee een bepaalde groep mensen tekort is gedaan. Dat gaan we natuurlijk zo snel mogelijk oplossen.” Ook in Maassluis en Vlaardingen ging het mis.

Vanaf volgende week kunnen Schiedammers met weinig inkomen die afgelopen vier jaar de pensioenleeftijd hadden, zes maanden of langer een indicatie hadden voor Wmo of Wlz en/of het eigen risico van de zorgverzekering volledig hebben verbruikt, een nieuwe aanvraag 'tegemoetkoming meerkosten' aanvragen. Mensen die niet weten of zij aan deze voorwaarden voldoen, kunnen contact nemen met Rogplus.

Mensen wier aanvraag eerder werd afgewezen omdat hun inkomen te hoog was en die bij nader inzien toch voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, krijgen bericht van Rogplus. Dat heeft alle aanvragen opnieuw berekend.