Categorieën

Service

Scoutinggroepen maken bezwaar tegen verlies subsidie

Scoutinggroepen maken bezwaar tegen verlies subsidie
Nieuws

Scoutinggroepen maken bezwaar tegen verlies subsidie

  • Redactie
  • 03-11-2021
  • Nieuws
Scoutinggroepen maken bezwaar tegen verlies subsidie

De leden van de scouting zijn veel buiten en actief in de weer


SCHIEDAM - De vier Schiedamse scoutinggroepen roepen de gemeenteraad op ervoor te zorgen dat zij hun subsidie behouden. Die dreigen ze kwijt te raken omdat hun aanbod niet goed past in de nieuwe verdeelsystematiek van de subsidietafels.

Naar voorbeeld van de gemeente Breda voerde de gemeente Schiedam enkele jaren geleden een nieuw subsidiebeleid in. Daarin moesten alle organisaties in de sociale zorg deelnemen aan tafelgesprekken, waarbij de organisaties onderling hun (zorg)projecten op elkaar afstemmen en onderling afspreken wie welke subsidie krijgt. In de praktijk is de subsidieregeling een zeer ingewikkelde en tijdrovende klus, merken de scoutinggroepen.

“Tot onze grote verbazing moesten de scoutinggroepen, als kleine vrijwilligersverenigingen, hier ook aan mee doen, ook al zijn wij geen zorg-organisaties," zegt één van de bestuursleden. "Opeens zaten onze vrijwilligers aan tafel met beroepskrachten van grote instellingen als Humanitas, Yets of Dock. En daar moesten onze vrijwilligers vaak nog vrij voor nemen ook, want de overleggen begonnen steeds vaker om 16.00 uur. Dat was om rekening te houden met vrijwilligers, maar ook om 16.00 uur moeten onze mensen eerder van hun werk komen."

Al drie jaar geleden vroegen de scoutinggroepen aan de gemeente om als sportvereniging aangemerkt te worden. De hoeveelheid ‘bewegen’ wat de leden van de scoutinggroepen elke week doen rechtvaardigt een dergelijke indeling zeker, menen de groepen. De gemeente wees dit verzoek af, met de toezegging te gaan kijken of al die andere zaken die bij scouting horen, maar niet onder ‘zorg’ vallen, ook meegeteld kunnen worden bij de subsidiebeoordeling.

“Scouting doet tenslotte heel wat meer dan ‘zorg’. Natuurlijk bewegen, maar we zijn bijvoorbeeld ook veel in de natuur waardoor de kinderen en jongeren hier veel van leren en de natuur leren respecteren. We hebben wel eens de havens van Schiedam met kano’s van afval ontdaan en een scoutinggroep was bijna winnaar van de Gouden Kliko. Dat is praktische educatie op het gebied van afval. Allemaal zaken die de gemeente zegt te willen ondersteunen, maar die nu niet worden meegenomen omdat de tafeloverleggen alleen op de zorg gericht zijn."

Hoewel de scoutinggroepen jaarlijks aangaven hier tegenaan te lopen, loste de gemeente haar toezegging dit wel mee te nemen in de beoordeling nooit in, zegt Richard Spruit, voorzitter van een van de scoutinggroepen. “In Breda liepen ze tegen hetzelfde aan, en daar is scouting al lang uit de tafeloverleggen gehaald. Juist omdat scouting helemaal niet in dat smalle zorgplaatje past. Schiedam heeft het meeste van wat Breda doet overgenomen, maar deze aanpassing nu net niet."

De scoutinggroepen hebben nu een open brief gestuurd aan de gemeenteraad. “Wij vragen ons af of dit wel is wat de gemeenteraad beoogde toen de tafeloverleggen werden ingesteld. We snappen dat binnen het tafeloverleg het lastig is zaken mee te nemen die niet onder zorg vallen, maar juist de gemeenteraad heeft als taak zaken in hun samenhang over beleidsterreinen heen te bekijken en in te grijpen als de uitwerking van een regeling onredelijk is”. In hun open brief hebben de scoutinggroepen de gemeenteraad gevraagd juist dat te doen.

In de brief staat onder meer: 'Als scoutinggroepen vinden wij het voornemen het laatste restje subsidie voor de scoutinggroepen te schrappen niet alleen vreemd, maar ook jammer. Wij vragen ons dan ook af of dit de richting is die de gemeente Schiedam op wil gaan, en of deze uitwerking van het subsidiebeleid wel hetgeen is dat de gemeenteraad voor ogen had toen dit subsidiebeleid werd ingesteld. Met de activiteiten die de Schiedamse scoutinggroepen aanbieden vullen we onder andere een behoefte in op het gebied van bewegen en motorische ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Leden van scoutinggroepen doen vaak zelfs meer aan bewegen dan beoefenaren van sommige sporten. De gemeente Schiedam geeft aan veel waarde te hechten aan bewegen en de motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als scoutinggroepen leveren wij, met onze activiteiten en de opzet van ons programma, onder andere een bijdrage aan de ontwikkeling van onze jeugdleden tot zelfstandige mensen die een bijdrage leveren aan de maatschappij'.

De vier groepen samen vroegen voor een bedrag van € 17.500,- subsidie aan.