Categorieën

Service

Stijging Schiedamse belastingen beperkt

Stijging Schiedamse belastingen beperkt
Wonen

Stijging Schiedamse belastingen beperkt

  • Redactie
  • 26-10-2016
  • Wonen
Stijging Schiedamse belastingen beperkt

De gemeente Schiedam vatte alle inkomsten en uitgaven in een overzichtelijk beeld

SCHIEDAM – De gemeentelijke tarieven stijgen volgend jaar in Schiedam zeer beperkt.

De afvalstoffenheffing gaat voor eenpersoonshuishoudens van € 272,63 dit jaar naar € 277,51 in 2017 en van € 322,73 naar € 328,51 voor meerpersoonshuishoudens.

De rioolheffing – te betalen door huiseigenaren – stijgt van € 228,80 naar € 235,70 komend jaar.

De hondenbelasting wordt niet verhoogd, maar verlaagd. Het tarief voor een hond was dit jaar 120 euro, volgend jaar is dat 100 euro. Voor 2018 is al afgesproken dat het tarief verder zakt, naar 80 euro. In de gemeenteraad is besloten tot deze afbouw van de hondenbelasting. Burgemeester en wethouders hebben gesteld voor een flinke verlaging van deze belasting te gaan zorgen, mits de gemeentelijke financiën dat toelaten. In een toelichting gisteren stelden burgemeester Cor Lamers en wethouder Financiën Nathalie Gouweleeuw dat zij het geld in de begroting voor 2017 hebben kunnen vrijmaken om tot deze verlaging (met een derde in 2018) over te kunnen gaan.

De stap kost de gemeente 144.000 euro per jaar, voor het eerst dus in 2018 – in 2017 de helft daarvan. De hondenbelasting levert de gemeente dit jaar ongeveer 424.000 euro op, volgend jaar 353.000 euro en in 2018 wordt dat dus 282.000 euro.

De hondenbelasting is daarmee klein-bier onder de gemeentelijke belastingen. De onroerende zaakbelasting is een veel belangrijker heffing; die levert Schiedam volgend jaar naar verwachting ruim veertien miljoen euro op. Maar onderschat ook de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht (te betalen door bedrijven) niet: die zorgen voor elf miljoen euro erbij in het gemeentelijke huishoudboekje. De rioolheffing brengt negen miljoen euro in het laatje. Samen zijn deze gemeentelijke heffingen (aangevuld met bijvoorbeeld leges en precariorechten) volgend jaar goed voor 39,5 miljoen euro aan inkomsten voor de gemeente.

Dat klinkt als veel geld. Maar is toch niet meer van een kleine vijftien procent van alle inkomsten van de gemeente. De begroting van Schiedam voor 2017 loopt op tot 271,6 miljoen euro, exclusief kapitaallasten.

Naast de inkomsten uit lokale heffingen staan andere inkomsten, zoals die uit het grondbedrijf. Bijna 25 miljoen euro moet er volgend jaar bijvoorbeeld binnenkomen uit de grondexploitatie en de erfpacht.

Maar Schiedam zou niets kunnen als er niet geld vanuit het Rijk zou komen. Dat wordt steeds meer. Denk maar aan de grote decentralisatieslagen die de rijksoverheid maakt, onder meer waar het gaat om de ondersteuning van jongeren en ouderen met problemen, langdurig zieken en werklozen. Volgens Gouweleeuw komt Schiedam ook deze slag relatief goed door.

Het Rijk maakt in 2017 178,4 miljoen euro over op gemeentelijke rekeningen.

Resteren de onroerende zaakbelastingen: de opbrengst daarvan moet in 2017 stijgen met 0,9 procent, dat is niet geheel toevallig de inflatie waarmee de gemeente rekent. Schiedam hanteert momenteel een systeem waarin de totale opbrengst als uitgangspunt wordt genomen. Bij huizenprijzen die de afgelopen jaren daalden, betekende dat een stijgend tarief. In de toelichting stelde Lamers nog niet te kunnen inschatten hoe dit volgend jaar uitpakt. "De tendens van dalende huizenprijzen is nog maar net doorbroken." Voor de bepaling van de belasting geldt de WOZ-waarde als uitgangspunt. Voor volgend jaar wordt gerekend met de waarde per 1 januari dit jaar. Gouweleeuw stelt er vanuit te gaan dat voor een gemiddeld Schiedams gezin de OZB-belasting met 0,6 procent stijgt.