Categorieën

Service

Twee sportleraren nemen Kethelhaghe over

Twee sportleraren nemen Kethelhaghe over
Sport

Twee sportleraren nemen Kethelhaghe over

  • Redactie
  • 09-07-2020
  • Sport
Twee sportleraren nemen Kethelhaghe over
SCHIEDAM - Stichting Tenniscentrum Schiedam Noord is de eigenaar van tenniscentrum Kethelhaghe in Schiedam Noord. Dat duurt echter niet lang meer. Sportleraren Hans Melaard en Jeroen de Krom worden in de tweede helft van deze maand de nieuwe eigenaren van het park met negen tennisbanen buiten en een kantine en hal met zes tennisbanen binnen. Zij willen padeltennis aan de racketsportmogelijkheden toevoegen.

Om te mogen tennissen kun je bij Kethelhaghe een abonnement nemen voor de buitenbanen en of binnenbanen huren. Bovendien kun je als klant van Kethelhaghe lid worden van de tennisvereniging TSN. Ook de badmintonclub TSF maakt gebruik van de accommodatie. De nieuwe eigenaren willen ook mogelijkheden voor het zogenoemde padeltennis gaan bieden. Bovendien hebben zij plannen om een opleiding voor tennisleraren te gaan verzorgen. Het centrum zal een nieuwe naam krijgen: RacketSportSchiedam.

"Uiteraard zal dit de nodige veranderingen met zich meebrengen, zoals de organisatie, het horecagebeuren, aanpassing en gebruik van banen, etc. Het belangrijkste is dat het uitgangspunt van Kethelhaghe 'continuering van de tennis/racketsport in Schiedam Noord' is gewaarborgd", zo schrijft het bestuur van de Stichting Kethelhaghe.

Het bestuur van de stichting zegt "met een zekere weemoed afscheid van het tennis/badmintongebeuren te nemen." Het bestuur kijkt terug: "35 jaar vanaf nul - een zandvlakte -  tot een fraaie accommodatie met smash court buitenbanen, clubhuis, hal. Dat is allemaal niet vanzelf gegaan, maar met de nodige ups en af en toe een down. We kijken terug op een geslaagde periode van Kethelhaghe. De wisselingen binnen het bestuur zijn beperkt gebleven en er zijn zelfs nog twee oudgedienden van het begin af actief. Uiteraard zijn we ook veel dank verschuldigd aan Rein Hengst, die als bedrijfsleider vanaf het begin zowel sportief als zakelijk een grote stempel heeft gedrukt op de dagelijkse gang van zaken." 

Afgelopen herfst maakten wij melding van een andere gegadigde om het complex over te nemen, te weten Optisport.