Categorieën

Service

Voorstanders van komst asielzoekers laten zich horen

Voorstanders van komst asielzoekers laten zich horen
Politiek

Voorstanders van komst asielzoekers laten zich horen

  • Ingezonden
  • 24-12-2021
  • Politiek
Voorstanders van komst asielzoekers laten zich horen

Al weer 5,5 jaar geleden, toen het geweld in Syrië in volle hevigheid tierde, ving Schiedam asielzoekers noodgedwongen op in een voormalig schoolgebouw, nu gesloopt; ook toen waren er voor- en tegenstanders van deze opvang


INGEZONDEN - De Schiedamse politiek spreekt zich uit over de komst van asielzoekers naar een boot in de Buitenhaven. Tot nu toe was het woord vooral aan de tegenstanders van de komst van het schip aan, nu laten de voorstanders van zich horen.

"Schiedam vangt tijdelijk circa vijftig asielzoekers op in een boot. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft de afgelopen week onze regiogemeenten de opdracht gegeven om asielzoekers binnen hun grenzen op te vangen. In de regio Rotterdam gaat het om vijfhonderd asielzoekers.

Schiedam heeft bij de verdeling in de regio tussen de vijftig en zestig mensen toegewezen gekregen. Deze mensen zullen de komende periode in Schiedam aankomen en op een speciaal daarvoor door het COA gehuurde boot in de Buitenhaven worden ondergebracht.

Schiedam heeft in het recente verleden aangetoond, in goed overleg met bewoners en bewonersorganisaties, op een succesvolle wijze groepen statushouders te kunnen herbergen. Deze manier van werken middels een bestuurlijke aanwijzing van de regering draagt niet bij aan een draagvlak onder de bevolking. Dat vinden wij zorgelijk omdat we ons realiseren dat zaken alleen goed van de grond komen als ze door Schiedammers worden ondersteund.

Asielzoekers komen veelal uit gevaarlijke situaties in hun thuisland en zijn momenteel erbarmelijk gehuisvest in de overvolle opvangcentra van het COA, waar ze moeten slapen op een stoel of een veldbed.

We vinden dat we deze mensen niet in de kou kunnen laten staan. Terecht dat de burgemeester zijn hart heeft laten spreken en gekozen heeft zijn steentje bij te dragen aan een menswaardige tijdelijke huisvesting voor de komende maanden.

De burgemeester zal ongetwijfeld nog de gelegenheid nemen aan de staatssecretaris duidelijk te maken, dat deze werkwijze wat Schiedam betreft eens maar nooit weer is. Maar dat doet niets af aan het feit dat deze mensen welkom zijn in Schiedam."

Was getekend, de fracties van CDA, Christen Unie-SGP, D66, Denk, Fractie Post, Fractie Van Dijk, Groen Links, PvdA, PS, SLV en SP.