Categorieën

Service

Werk aan het spoor rond Schiedam

Werk aan het spoor rond Schiedam
Wonen

Werk aan het spoor rond Schiedam

  • Redactie
  • 22-12-2016
  • Wonen
Werk aan het spoor rond Schiedam
SCHIEDAM - Er wordt de komende jaren gewerkt aan het spoor rondom station Schiedam-Centrum. Dit om meer treinen te kunnen laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam.

Duidelijkheid over de status van intercitystation van Schiedam-Centrum is er nog alitjd niet. Het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid schept hierover nog geen duidelijkheid.

Al sinds 2010 wordt door het ministerie en de politiek gewerkt aan het verhogen van de capaciteit op het spoor tussen Den Haag en Rotterdam. Er moeten acht intercity's per uur gaan rijden en zes sprinters, per richting. Daarvoor moet in ieder geval de capaciteit van het spoor tussen Rijswijk en Delft-Zuid naar vier sporen. "Daarnaast zijn er bijkomende maatregelen nodig tussen Delft-Zuid en Rotterdam-Centraal, zoals seinoptimalisatie, het verwijderen, verplaatsen, vervangen en bijplaatsen van wissels en de verlenging van een perron", aldus het Tracébesluit.

Spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft-Zuid en seinoptimalisatie tot en met Schiedam blijkt onvoldoende om de beoogde acht Intercity’s en zes sprinters te laten rijden, aldus het besluit. "Hiervoor zijn bijkomende maatregelen nodig tussen Schiedam en Rotterdam, zoals het verlengen van perrons, als ook het verplaatsen, vervangen en opheffen van wissels. In vaktaal heet het: "Wijziging van snelheidsprofielen bij Schiedam (van veertig kilometer per uur naar zestig) en wijziging in de spoorconfiguratie (wisselaanpassingen) tussen Schiedam en station Rotterdam-Centraal (km 81.1–km 81.6) en bij station Rotterdam-Centraal (km 83.3–km 83.8) om de rijtijden van PHS mogelijk te maken."

Vanuit Schiedam wordt met name door de VVD sterk aangedrongen op het behoud van de intercitystatus van Schiedam-Centrum. Op 17 januari wordt in Schiedam een inloopavond gehouden over de spoorveranderingen. Tussen zeven en negen zijn medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en deskundigen van de betrokken ingenieursbureaus aanwezig om vragen te beantwoorden. Dit gebeurt in Zaal Beatrix in de Lange Kerkstraat.