Kleine acht procent jongeren Schiedam krijgt jeugdhulp

30-04-2019 Gezond Redactie

Foto: Stichting Beroepseer


SCHIEDAM -  Of het een gunstig of tegenvallend cijfer is, dat moeten de experts nog uitmaken: in Schiedam heeft 7,7 procent van de jongeren tot 23 jaar te maken met jeugdzorg.

Dat is aanzienlijk minder dan het landelijk gemiddelde. In Rotterdam krijgt 14,6 procent van de jonge mensen professionele hulp, in Vlaardingen 8,9 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minder vraag naar zorg kan betekenen dat er minder behoefte is, maar ook dat de zorg moeilijker bereikbaar is.

Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland 'kregen' afgelopen jaar 428 duizend jeugdzorg. Dat is bijna een op de tien jongeren. Hun aantal stijgt: in 2015 stonden 380 duizend jonge mensen in contact met jeugdzorg. Dat is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het is bedoeld voor jongeren tot achttien jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Ruim vijftienduizend jongeren met jeugdzorg waren achttien jaar of ouder. 

Opmerkelijk is dat het vooral in de 'uithoeken' van Nederland, Limburg en Groningen zijn waar relatief veel jongeren jeugdzorg krijgen. Daar komt het percentage jongeren dat aanspraak maakt op jeugdhulp boven de 12,5 procent.

De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg is in handen van de gemeente. Wanneer de gemeente de zorg direct aan de zorgverlener vergoedt, is sprake van zorg in natura. Het is ook mogelijk dat de jeugdhulp wordt ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). In 2018 maakten ruim twintigduizend jongeren gebruik van een pgb voor jeugdhulp, veertienduizend van hen ontvingen tevens jeugdhulp in natura.

Nederland telde op 1 januari 2018 bijna 3,4 miljoen jongeren van nul tot achttien jaar. Van hen ontvingen 409 duizend jongeren jeugdhulp in natura. Dat is bijna een op de acht jongeren. Schiedam telt ruim vijftienduizend jongeren van achttien jaar of jonger. Anderhalf procent van hen valt onder jeugdbescherming, een maatregel die de rechter oplegt als de veiligheid of ontwikkeling van het kind in gevaar is.

De cijfers van het CBS moeten de beleidsmakers helpen bij het vaststellen van beschikbare budgetten. Veel gemeenten in Nederland klagen over tekorten en wachtlijsten.

 

 Gerelateerd