Manifestgroep: snelle reactie op pleidooi opvang kinderen

11-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Ed Gloudi van de Manifestgroep was eerder gemeenteraadslid voor Groen Links in Schiedam, van 2001 tot 2002 en van 2005 tot 2014


SCHIEDAM – Niet eerder zullen actieve Schiedammers zo snel op hun wenken bediend zijn als de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen. Maandag wendde de groep zich tot burgemeester Cor Lamers, de wethouders en de gemeenteraadsleden met het verzoek om aan te sluiten bij de Coalition of the Willing om vijfhonderd kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland te bieden. En gisteren gaf de gemeenteraad er gehoor aan, niet voltallig, maar wel in meerderheid.  

Denk-fractieleider Dogukan Ergin diende een motie in om het kabinet op te roepen de overkomst van de onder erbarmelijke omstandigheden verkerende kinderen mogelijk te maken. Drie non-gouvernementele organisaties (NGO’s), te weten Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children, hadden alleen de vier grote steden om medewerking gevraagd, maar Schiedam sluit zich nu aan bij de Coalition of the Willing.

Tegen de motie stemden de VVD, de Ouderenpartij, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) en de Christenunie-SGP. De VVD en de Ouderenpartij vinden dat het niet aan de lokale overheid is om zich in Europese kwesties te mengen, LOS geloofde niet in het verhaal van kinderen zonder ouders en de CU-SGP vindt het onjuist om kinderen te gebruiken voor de politieke agenda. 

Maar de meerderheid vond, ondanks de huisvestingsproblematiek in Schiedam, dat een betrekkelijk kleine groep vluchtelingenkinderen onderdak moet worden geboden. Het gaat immers niet om alle vijfhonderd kinderen, maar een aantal daarvan naar rato van de grootte van de meewerkende gemeenten. Voor zijn motie had Ergin ook handtekeningen gekregen vanuit de fracties van D66, Groen Links, de PvdA, de SP en fractie-Van Dijk. Wat in het nieuwsbericht van gisteravond niet vermeld stond, was dat ook CDA en Progressief Schiedam voor de motie stemden.  

De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen bestaat uit Ed Gloudi, Rita van der Eijk-Lamein, Henny van Wieren, Juan Heinsohn Huala en Marcelle Jansen. In hun brief aan de gemeentebestuurders schreven ze: “Op de Griekse eilanden is sprake van een humanitaire ramp. In het beruchte kamp Moria, dat is opgezet voor drieduizend mensen, verblijven inmiddels twintigduizend mensen. Zij leven in onmenselijke en onveilige omstandigheden in het overvolle kamp of daarbuiten, zonder water en elektriciteit. Volgens de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa is de situatie in de Griekse kampen explosief.” 

“In deze erbarmelijke omstandigheden leven vele duizenden kinderen. Kinderrechten worden met voeten getreden. Volgens Artsen zonder Grenzen is het tijd dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt: 'Kinderen arriveren getraumatiseerd in Moria en in het kamp wordt hun toestand alleen maar erger.' Onder hen zijn duizenden alleen reizende jongeren. Terwijl zij recht hebben op extra bescherming, wordt hen 'de toegang ontnomen tot hun meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, goed eten, medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit het zicht', aldus de NGO's.” 
“Extra schrijnend is dat dit zich afspeelt in het 'veilige' en 'beschaafde' Europa. Europa zou eindelijk eens serieus werk moeten maken van het herplaatsen van vluchtelingen naar andere Europese landen, zoals afgesproken werd bij de Turkije-deal. Europa zou daarmee haar beloften nakomen en kunnen laten zien dat we een plek zijn waar mensenrechten daadwerkelijk worden gerespecteerd.”  

De Manifestgroep vervolgt: “Met de situatie op de Griekse eilanden leek de bodem bereikt. Maar het kon helaas nog erger. Volgens de Verenigde Naties hebben zich naar schatting dertienduizend vluchtelingen verzameld aan de grens van Turkije en Griekenland. Turkije stuurt vluchtelingen opnieuw naar de grenzen van Europa en Griekenland houdt de grenzen gesloten. De eerste doden zijn al gevallen. Alle rechten en verdragen waar we zo hard voor gevochten hebben, worden grof overschreden. Het morele faillissement van Europa", citeert de Manifestgroep de directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen. 

“Veel bewoners van de Griekse eilanden bieden hulp aan vluchtelingen. Het is begrijpelijk dat de bevolking nu in opstand komt, Griekenland kan dit niet alleen aan. In oktober 2019 al heeft de Griekse minister van Burgerbescherming al een brief gestuurd naar alle andere EU-regeringen waarin hij vraagt om de verantwoordelijkheid te delen door vrijwillig vijfentwintighonderd alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland.” 

“Frankrijk, Finland en Portugal hebben inmiddels toegezegd om kinderen te accepteren. En burgemeesters in Duitsland hebben hun bereidheid geuit om kinderen vanaf de eilanden te accepteren.”  

De Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen pleit al jaren voor goede opvang en beleid om vluchtelingen ruimhartig welkom te heten in Schiedam. De Manifestgroep wordt gesteund door Schiedamse organisaties die daar zelf ook een steentje aan willen bijdragen. Het verzoek aan het gemeentebestuur was om het voorbeeld van de Duitse burgemeesters te volgen. “Laten we ook als Schiedam alleenstaande vluchtelingenkinderen welkom heten. Dat is toch wel het minste wat we kunnen doen.”  

Denk-fractieleider Ergin las de brief maandag in de volle overtuiging dat “we niet stilzwijgend kunnen toekijken hoe weerloze, kwetsbare en onschuldige vluchtelingenkinderen creperen ten tijde van falend Europees vluchtelingenbeleid.” 

Ergin is zeer ingenomen met de constructieve opstelling van andere fracties in de Schiedamse gemeenteraad: “We kunnen onze ogen niet sluiten hoe kinderen in Europa uitgebuit worden en gedwongen worden tot prostitutie. Schiedam toont zich solidair en neemt zijn verantwoordelijkheid om kwetsbare kinderen een toekomst te bieden.”