Dam kenmerkend voor mens in landschap

01-02-2018 Wonen Redactie

Beurs en sluis, volgens Anna Doedijns - schilderij

SCHIEDAM - De Dam van Schiedam is een van de plekken die zo kenmerkend is voor het samengaan van mens en landschap in onze regio, dat deze figureert op een lijst met 35 bijzondere locaties, van Maeslantkering tot Hilligersberg.

Het landschap is al duizenden jaren in beweging. Dat is op veel plaatsen duidelijk te zien. De mens draagt daar ook zijn steentje aan bij. De menselijke ingrepen zijn zichtbaar in het landschap in de vorm van bijvoorbeeld bebouwing en ontginning. Archeologische vondsten geven ons een indruk van het leven van vroeger.

De archeologische vereniging Helinium in Vlaardingen en de archeologen van de gemeente Vlaardingen doen mee aan het project Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek (ZHAAP). In dit project worden een aantal kenmerkende plekken in de regio uitgekozen, waar de landschapsvorming en de archeologie duidelijk met elkaar verbonden zijn. De mens heeft zich bijvoorbeeld in deze natte omgeving altijd moeten vestigen op hoger gelegen plaatsen. Dat kunnen natuurlijke hoogtes zijn als rivierduinen of donken, maar mensen wierpen zelf ook hoogtes op om er te wonen, zoals de terp in het centrum van Vlaardingen. Het project wordt ook georganiseerd in Dordrecht en Leidschendam.

Afgelopen zaterdag zijn tijdens een bijeenkomst in boerderij Hoogstad meer dan 35 locaties in onze omgeving gekozen die kenmerkend zijn voor de verbondenheid tussen landschap en archeologie. Daaronder behalve de Dam die Schiedam zijn naam gaf, de Krabbeplas en de Vlietlanden, als een historische schatkamer.

Nu is het aan het publiek om uit deze en nog veel meer locaties de beste te kiezen. Dat gaat via een verkiezing op internet. Op de website www.zhaap.nl/TOP10verkiezing staan de uitgekozen locaties van deze omgeving met foto en een korte beschrijving. De uitslag wordt op 17 maart bekend. Nadien volgt er een fietsroute die uitleg geeft over deze mooie locaties. Ook een reizende tentoonstelling, educatief project en een YouTube-film horen bij het project.
Gerelateerd