Inwoners Schiedam gaan zelf stikstofdioxide meten

08-01-2019 Wonen Redactie

Meetresultaten stikstofdioxide van DCMR


SCHIEDAM - Inwoners van Schiedam gaan zelf stikstofdioxide meten. 52 Schiedamse huishoudens doen mee met een proef in het Rijnmondgebied.

Morgen geeft wethouder Jeroen Ooijevaar het startsein van het project Samen Meten, een initiatief van de DCMR, de provincie en betrokken gemeenten. Aanleiding is het vijftigjarig bestaan van het luchtmeetnet in de regio.

De deelnemers aan Samen Meten plaatsen maandelijks een nieuw proefbuisje dat door de DCMR zal worden geanalyseerd op de aanwezige hoeveelheid stikstofoxide. De wethouder reikt morgen het eerste meetbuisje uit aan de heer Van de Griendt, woonachtig op de Lange Nieuwstraat.

De luchtkwaliteit in Nederland en in het Rijnmondgebied wordt gemeten met vaste meetstations van de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De resultaten van deze metingen staan realtime op www.luchtmeetnet.nl. In 2019 bestaat het luchtmeetnet van de DCMR vijftig jaar.

Op 6 november afgelopen jaar heeft het Schiedamse college het Actieplan Luchtkwaliteit & Geluid 2018-2022 (ontwerp) vastgesteld. Het actieplan bevat naast de acties die de gemeente Schiedam de komende vijf jaar wil ondernemen om hoge geluidsbelastingen en geluidsoverlast aan te pakken, ook acties om de luchtkwaliteit binnen de gemeente Schiedam te verbeteren. Het actieplan ligt tot en met woensdag volgende week ter inzage. Het ontwerpplan is digitaal in te zien op de website van de gemeente Schiedam via I: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/geluid-en-luchtkwaliteit.
Gerelateerd