Categorieën

Service

'Rechtse coalitie slecht voor Delfland'

'Rechtse coalitie slecht voor Delfland'
Politiek

'Rechtse coalitie slecht voor Delfland'

  • Ingezonden
  • 17-04-2023
  • Politiek
'Rechtse coalitie slecht voor Delfland'

SCHIEDAM - Vier fractievoorzitters in het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland uiten hun kritiek op de plannen van BBB, VVD en CDA om samen met de zogenaamde 'geborgde zetels' in het waterschapsbestuur, een coalitie te gaan vormen.

"De fracties van AWP voor water, klimaat en natuur, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en Water Natuurlijk, samen goed voor dertien van de 26 gekozen zetels in het Algemeen Bestuur van Delfland, betreuren het zeer dat onder leiding van BBB en VVD een rechtse coalitie wordt gevormd met het CDA en de geborgde zetels van de fractie Natuurterreinen en de fractie Ongebouwd (boeren). Met deze coalitie wordt de verkiezingsuitslag genegeerd.

De afgelopen weken is in opdracht van de BBB verkend welke coalitie de komende vier jaar het college van het hoogheemraadschap kan vormen. Wij constateren dat van een werkelijke verkenning naar een coalitie die een goede afspiegeling vormt van de samenstelling van de Verenigde Vergadering, en daarmee op een breed draagvlak kan rekenen, helaas geen sprake is geweest. Van de vier progressieve partijen is door BBB en VVD alleen met Water Natuurlijk gesproken. 

Op basis van de intentieverklaring voor goede samenwerking die bij de installatie door alle fracties is ondertekend, hadden wij op meer gerekend en gehoopt.

Wij maken ons grote zorgen of een coalitie op zo’n smalle rechtse basis de grote uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatverandering wel voortvarend wil aanpakken. Dat is niet goed voor Delfland en slecht nieuws voor de mensen, bedrijven, dieren en planten in ons gebied."

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP voor water, klimaat en natuur
Bart Simon, fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Lobke Zandstra, fractievoorzitter Partij van de Arbeid
Annemiek Jenniskens, fractievoorziter Water Natuurlijk

PS. Er zijn 26 gekozen zetels en vier geborgde zetels in het waterschapsbestuur. Dit jaar is het voor het eerst niet meer wettelijk verplicht om geborgde zetels op te nemen in de coalitie.