Categorieën

Service

Fractie AWP verbolgen over ontzien glastuinbouw

Fractie AWP verbolgen over ontzien glastuinbouw
Nieuws

Fractie AWP verbolgen over ontzien glastuinbouw

  • Ingezonden
  • 07-12-2023
  • Nieuws
Fractie AWP verbolgen over ontzien glastuinbouw


INGEZONDEN - Delfland wordt duurder voor burgers, maar voor bedrijven en glastuinders stijgen de waterschapslasten niet. Die gang van zaken zit de Algemene Waterschapspartij naar eigen zeggen allerminst lekker. Hans Middendorp van de AWP in het waterschap legt uit waarom.

"De AWP steunde een motie van de PvdA voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor de armste gezinnen, maar die haalde het niet. De VVD benadrukte dat die arme gezinnen in de praktijk zonder morren hun waterschapsbelasting betalen. 

De zuiveringsheffing ligt dit jaar 7,1 procent hoger en 26,6 procent hoger dan twee jaar eerder. Huurders gaan zelfs twaalf procent meer waterheffing betalen. Vooral de glastuinbouw werd ontzien. Een glastuinbouwbedrijf van 30.000 m2 betaalt nu minder dan een gezin met eigen huis. Terwijl op 30.000 m2 wel honderd huizen passen! 

De glastuinbouw is ook de grootse bron van landbouwgif in het buitenwater. De voorzitter van de LTO-glastuinbouwsector, dhr. Jaco Vooijs, benadrukte als inspreker dat het misschien om driehonderd van de vijftienhonderd tuinbouwbedrijven zou gaan. Hij vond het belangrijk dat de ‘rotte appels’, zoals hij die tuinders noemde, worden opgespoord, omdat de tuinbouw anders straks helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken. 

Daarom neemt Delfland in 2024 drie extra controleurs in dienst. De AWP wil die extra salariskosten bij de glastuinbouw leggen. Want de vervuiler betaalt, toch? De toeslag gaat om een extra bedrag van 271 euro per bedrijf van drie hectare en is bedoeld als signaal naar de glastuinbouwsector om nu eindelijk schoon te werken. Als een tuinder weet dat zijn buurman het niet zo nauw neemt met de voorschriften, dan moet hij die buurman daar ook op aanspreken. 

Het amendement werd gesteund door de PvdA, PvdD en Water Natuurlijk. Maar BBB, VVD, CDA/CU kozen ervoor om dat extra geld bij de burgers op te halen. Die zijn de melkkoe van Delfland.

Hoogheemraad Waterkwaliteit Stijn Van Boxmeer zei in de vergadering dat de watervervuiling met landbouwgif 'volstrekt onaanvaardbaar' is, en dat het college samen met de hele keten aan de slag wil, 'en dat is wel meer dan samenwerken zoals dat tot nu toe ging, het moet nu echt wel beter worden'. 

Hoogheemraad Financiën Peter Ouwendijk, zelf afkomstig uit het Westland, benadrukte dat het extra bedrag van circa drie ton die de glastuinbouw zou moeten opbrengen, niet zou opwegen tegen de teleurstelling bij de tuinders, die nu al schoon werken. Overigens kondigde Delfland aan dat er watercoaches komen om de tuinders te ondersteunen om aan alle regels te voldoen, en dat de tuinders daar 1750 euro per bedrijf voor moeten gaan betalen."

Zie ook dit artikel.