Categorieën

Service

Rijkssubsidie voor verduurzamen woningen wijk Oost afgewezen

Rijkssubsidie voor verduurzamen woningen wijk Oost afgewezen
Wonen

Rijkssubsidie voor verduurzamen woningen wijk Oost afgewezen

  • Redactie
  • 10-03-2024
  • Wonen
Rijkssubsidie voor verduurzamen woningen wijk Oost afgewezen

SCHIEDAM - De aanvraag voor een rijkssubsidie om 1.000 woningen in de wijk Oost te verduurzamen is afgewezen. Dat blijkt uit een brief van het Schiedamse college aan de gemeenteraad.

De gemeente Schiedam diende eind oktober een aanvraag in bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor een subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds. De subsidie zou worden gebruik om 1.000 woningen in wijk Oost te verduurzamen. Deze aanvraag is afgewezen.

De gemeente heeft wel een uitnodiging gekregen om een nieuwe aanvraag in te dienen. Deze aanvraag is in overleg en met hulp van het ministerie samengesteld. Aan de aanvraag zijn nieuwe projecten toegevoegd. “In de eerste aanvraag was er één project voor het verduurzamen van 1.000 woningen opgenomen”, meldt waarnemend burgemeester Jules Bijl in de brief. “In de nieuwe aanvraag is de scope verbreed naar kwaliteitsverbetering van meer woningen en de woonomgeving in Oost.”

Met deze nieuwe aanvraag voor een rijksbijdrage wil de gemeente 500 woningen verduurzamen, de veiligheid van circa 238 woningen vergroten, twee projecten opstarten waarbij panden met een niet-woonbestemming worden getransporteerd naar woningen en de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten. Deze projecten moeten binnen twee jaar starten en binnen tien jaar worden afgerond.

De totale kosten van de aanvraag zijn €7.526.144,-. De maximale rijkssubsidie is €5.268.301,-. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat de gemeente zelf 30% co-financiert. Dat gaat dan om een bedrag van €2.257.843,-. De subsidieaanvraag is dus gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Schiedam.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening beslist binnen 13 weken na 11 maart op de ingediende aanvragen. De Schiedamse gemeenteraad wordt door het college geïnformeerd zodra de uitkomst bekend is.