Categorieën

Service

Delfland stopt met stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Delfland stopt met stimuleringsregeling Klimaatadaptatie
Wonen

Delfland stopt met stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

  • Redactie
  • 23-11-2023
  • Wonen
Delfland stopt met stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Foto: Delfland


DELFT - Particulieren kunnen nog tot 31 december een aanvraag indienen voor de stimuleringsregeling Klimaatadaptatie van het Hoogheemraadschap Delfland. Het waterschap stopt met ingang van het nieuwe jaar met deze subsidie. In plaats daarvan wil het waterschap zich de komende jaren richten op grootschaliger gebiedsgerichte maatregelen. 

De klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat het klimaat sneller en heftiger verandert dan gedacht. Dit vraagt om versnelling en uitvoering van meer grootschalige maatregelen, zo stelt Delfland in een mededeling. "Hiervoor versterkt Delfland de samenwerking met partijen als gemeenten, bedrijven en woningcorporaties. Het waterschap wil samen met deze en andere partijen meer impact maken door gebiedsgericht aan de slag te gaan." Als voorbeelden daarvan noemt Delfland de klimaatadaptieve binnentuin van woningcorporatie Staedion aan de Haagse Elboogstraat en de ondergrondse waterberging in de Rotterdamse wijk Spangen. "Daarmee komt een einde aan het subsidiëren van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen."

Met de stimuleringsregeling Klimaatadaptatie stimuleerde Delfland sinds 2016 particulieren, bedrijven, organisaties en instellingen in het beheergebied maatregelen te nemen om regenwater op te vangen. Delfland droeg daarvoor financieel bij aan diverse projecten. Bijvoorbeeld aan de aanleg van groenblauwe schoolpleinen of groene daken op woningen en schuren. Het klimaatbewustzijn is sindsdien toegenomen, zo stelt het waterschap. Dit jaar is voor de regeling € 290.000 beschikbaar.