Categorieën

Service

Afspraken ondertekend voor ‘Hart voor de wijk’ in Oost

Afspraken ondertekend voor ‘Hart voor de wijk’ in Oost
Nieuws

Afspraken ondertekend voor ‘Hart voor de wijk’ in Oost

  • Advertorial
  • 23-03-2022
  • Nieuws
Afspraken ondertekend voor ‘Hart voor de wijk’ in Oost

V.l.n.r.: Feya van Dreumel, directeur De Peperklip, Peter Jonkers, directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam en wethouder Patricia van Aaken (Onderwijs); foto: Wim van den Berg


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam en Stichting Primo Schiedam slaan de handen ineen voor realisatie van een maatschappelijk voorzieningencentrum in Oost. De gezamenlijke ambitie is hier een maatschappelijk centrum te realiseren met onderwijs, sport, welzijn en zorg: een ‘Hart voor de wijk’. Vandaag ondertekenden wethouder Patricia van Aaken (Onderwijs) en bestuurder Peter Jonkers van Primo de overeenkomst om samen aan een haalbaar plan hiervoor te werken.

Op de huidige locatie aan de Fahrenheitstraat bevindt zich nu basisschool De Peperklip en een sportzaal, in drie verschillende gebouwen. “Eén centrum met de combinatie van onderwijs, sport, welzijn en zorg is nieuw voor Schiedam. De gemeente Schiedam is verheugd dat Primo een bijdrage wil leveren door diverse initiatieven samen te brengen onder één dak. In plaats van een nieuw schoolgebouw ontstaat op deze wijze dadelijk een nieuw sociaal en maatschappelijk ‘Hart voor de wijk’, dat van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de stad”, zegtwethouder Patricia van Aaken (Onderwijs, Zorg en Welzijn).

Volgens Primo-bestuurslid Peter Jonkers gaat er voor Primo een lang gekoesterde wens in vervulling. “De vervangende nieuwbouw voor basisschool De Peperklip is voor ons de ultieme kans om onze droom te gaan realiseren. We kunnen nu in samenwerking met onze partners in het sociaal domein komen tot een maatschappelijke voorziening met een breed aanbod. Behalve ruimte en aandacht voor de pedagogische en cognitieve ontwikkeling, komt er dan ook aandacht voor de sociaal-emotionele zorg voor de bewoners van Oost.”

Tussen Primo en de gemeente zijn vandaag afspraken vastgelegd over een plan van aanpak voor realisatie van dit ‘Hart voor de wijk’. Primo wil tevens verder onderzoeken welke rol zij kan hebben als het gaat om beheer en exploitatie van een dergelijk centrum. De resultaten van deze verkenning worden uiteindelijk voorgelegd aan het college van B & W en het bestuur van de Stichting Primo Schiedam.

Op de Peperkliplocatie heeft de gemeente Schiedam nieuwbouw voor ogen met circa 150 woningen, een nieuwe school en een maatschappelijk voorzieningencentrum. Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad hierover een positief besluit genomen. Inmiddels loopt er een aanbestedingsprocedure van de gemeente om voor deze nieuwbouw een geschikte marktpartij te selecteren. De verwachting is dat de gemeente zomer 2022 opdracht kan verstrekken aan een marktpartij voor ontwikkeling van deze locatie. Als eindgebruiker van de basisschool is Primo betrokken in deze procedure om een partner te vinden.

Met een nieuw maatschappelijk centrum met zorgfuncties voor de wijk Oost ontstaat een belangrijke impuls voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Schiedam Oost. De Peperkliplocatie maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict waarbij wonen, werken, een leven lang leren en ontwikkelen, veiligheid en leefbaarheid in onderlinge samenhang worden opgepakt. Dit gebeurt door en samen met een brede coalitie van partners in de stad, zoals scholen, de woningbouwcorporatie, zorginstellingen, bedrijven.

Stichting Primo Schiedam

Burgemeester van Lierplein 77, Vlaardingen

Meer over Stichting Primo Schiedam →