Categorieën

Service

Alles wat je wilde weten over RI&E

Alles wat je wilde weten over RI&E
Bedrijven nieuws

Alles wat je wilde weten over RI&E

  • Advertorial
  • 21-04-2024
  • Bedrijven nieuws
Alles wat je wilde weten over RI&E


SCHIEDAM - Een RI&E oftewel Risico- inventarisatie en Evaluatie is verplicht voor alle organisaties die minimaal 1 fte aan medewerkers hebben. Met dit instrument waarborg je de veiligheid van werknemers en laat je zien dat je een plan van aanpak hebt om risico’s op de werkvloer te vermijden en te verkleinen. Heb jij ook een onderneming en wil je weten wat RI&E concreet voor jouw organisatie betekent? Lees meer over RI&E in dit artikel!

RI&E in het kort
RI&E inventariseert alle mogelijke risico's op de werkvloer die de gezondheid en veiligheid van werknemers kunnen beïnvloeden. Je kunt dan denken aan risico's zoals fysieke belasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen of psychosociale arbeidsbelasting bijvoorbeeld. De RI&E beoordeelt niet alleen deze risico's, maar evalueert ook de genomen maatregelen om deze risico's te beheersen. Het is dus een belangrijk middel voor werkgevers om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

RI&E opstellen: waar je op moet letten
Bij het opstellen van een RI&E is het belangrijk om op een aantal zaken te letten. Allereerst moet je natuurlijk alle potentiële risico's op de werkvloer identificeren. Afhankelijk van de sector, branche en het type bedrijf, kunnen dit bijvoorbeeld fysieke, chemische, biologische, en psychosociale risico's zijn. Vervolgens kun je de ernst van deze risico's beoordelen door ze te rangschikken. Stel jezelf de vraag hoe waarschijnlijk het is dat ze zich voordoen. Kijk daarnaast ook kritisch naar de huidige maatregelen die getroffen zijn om deze risico's te beheersen. Indien nodig moeten er aanvullende preventieve maatregelen worden geïmplementeerd. Een RI&E is nooit "af". Hiermee bedoelen we dat het regelmatig moet worden bekeken en bijgewerkt om te blijven voldoen aan de veranderende omstandigheden binnen de organisatie en de wet- en regelgeving.

Hulp nodig bij opstellen RI&E?
Het opstellen van een RI&E kan soms best lastig zijn, zeker als je niet voldoende kennis hebt over arbeidsveiligheid en -gezondheid. Kan jouw organisatie wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een RI&E? Een RI&E partner inschakelen is dan zeker geen slecht idee. Deze experts beschikken namelijk wél over de nodige kennis en ervaring om een grondige en nauwkeurige RI&E uit te voeren. Zij gaan in gesprek met jou en kunnen dus een gedegen risico inschatting maken, toegespitst op jouw organisatie. Ook kunnen ze helpen bij het ontwikkelen van effectieve maatregelen om deze risico's te beheersen en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.