Categorieën

Service

Consortium gaat plannen maken voor vernieuwd stationsgebied

Consortium gaat plannen maken voor vernieuwd stationsgebied
Nieuws

Consortium gaat plannen maken voor vernieuwd stationsgebied

  • Redactie
  • 24-10-2023
  • Nieuws
Consortium gaat plannen maken voor vernieuwd stationsgebied


SCHIEDAM - De opdracht voor de studie naar de vernieuwing van station Schiedam, inclusief omliggend gebied, gaat naar een consortium van de bedrijven Royal Haskoning DHV, West 8, Benthem Crouwel Architects en AT Osborne. B&W heeft deze partij geselecteerd uit de bedrijven die in de race waren om de opdracht uit te voeren.

De studie staat in ambtenarenjargon ook te boek als de ‘MIRT-verkenning Oude Lijn’. De renovatie van het Schiedamse stationsgebied is onderdeel van het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT). De rijksoverheid, provincie Zuid-Holland, metropoolregio, en Pro Rail en NS plus verschillende betrokken gemeenten hebben vorig jaar geld gereserveerd voor zowel deze MIRT-verkenning als voor realisatie van de nog uit te werken verbeterplannen.

De studie van de vier partners moet bepalen hoe de oude spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht en vier bestaande stations, waaronder station Schiedam Centrum, kunnen worden voorbereid op de toekomst. De planning is dat er eind 2024 een eerste selectie van kansrijke oplossingen voor station Schiedam Centrum ligt. 

“Het stationsgebied moet een dynamisch knooppunt op het gebied van mobiliteit worden", stelt wethouder Antoinette Laan. "Denk aan verbeteringen op punten als overzichtelijkheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebouw en de omgeving. Deze ambities vragen om heldere afwegingen hoe het station en het gebied er omheen moeten worden aangepakt.”

Het stationsgebied dient volgens haar een prettige en logische verbinding te worden die de barrière slecht die het spoor vormt, tussen Schieveste en Schiedam-Oost. Maar ook in staat zijn om de verwachte reizigersstromen te verwerken. Het consortium zal daarom de routes tussen trein, metro, tram en bus in ogenschouw nemen. Bovendien staat de bereikbaarheid van het station voor fietsers en voetgangers centraal in deze studie, evenals een herinrichting van het busstation op de Horvathweg.  

Uit de reactie van Anton van der Sanden, directeur Mobiliteit & Infrastructuur bij Royal Haskoning DHV, op het bekend worden van de keus op zijn bedrijvengroep, spreekt ambitie. “Samen met onze partners gaan we werken aan de belevingskwaliteit en veiligheid voor de reizigers, inwoners en bezoekers van Schiedam. De plannen zullen worden ontwikkeld met intensieve participatie van de belanghebbenden; stakeholdermanagement speelt een belangrijke rol. De verschillende losstaande vervoerseilanden die nu station Schiedam Centrum vormen, zullen op een duurzame manier transformeren tot een eenduidig en dynamisch mobiliteitsknooppunt, zodat ov-knooppunt Schiedam Centrum op het gebied van wonen (verdichten), economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (goede bereikbaarheid) in de toekomst aansluit op de plannen voor verstedelijking, leefbaarheid, veiligheid en maatschappelijke inclusie. Het project zal een katalysator zijn voor stedelijke ontwikkelingen en een grote stap voorwaarts naar een gezonde stad.”

Zie ook dit artikel en dit artikel van een jaar geleden.