Categorieën

Service

D66: waarom moest kerstbomeninzameling anders?

D66: waarom moest kerstbomeninzameling anders?
Nieuws

D66: waarom moest kerstbomeninzameling anders?

  • Redactie
  • 30-01-2022
  • Nieuws
D66: waarom moest kerstbomeninzameling anders?

Foto in Van Beverenstraat, afgelopen week gemaakt


SCHIEDAM - Namens de fractie van D66 heeft John van Sliedregt vandaag vragen gesteld aan het college over de manier waarop dit jaar in Schiedam kerstbomen ingezameld zijn.

De fractie ziet verschillen met de manier waarop in Schiedam en Vlaardingen ingezameld is, terwijl in beide gemeenten Irado de inzameling verzorgt. Belangrijkste verschil is dat in Schiedam geen vergoeding meer gegeven is per ingezamelde boom. Vorig jaar nog was een bij de Irado-inzamelaars afgegeven boom goed voor vijftig cent. D66 wil weten waarom voor deze werkwijze is gekozen.

De fractie onderzocht zelf was er is gezegd over deze veranderingen. "Volgens de website van de gemeente (Kerstbomen inleveren) was dit 'vanwege corona", stelt D66 nu. "In ditzelfde artikel wordt gemeld, dat Irado niet werkt met contant geld. En dat voorkomen moet worden dat mensen te lang en te dicht bij elkaar zouden komen bij het inleveren."

In plaats van de oude inlevermethode werden inwoners van Schiedam ditmaal opgeroepen hun kerstboom in te leveren op een vast verzamelpunt per wijk.
"Volgens een artikel op Schiedam24 (Inzameling bomen zonder kinderen goedkoper) heeft een woordvoerder van de gemeente aangegeven dat de oude methode van inzamelen, met door Irado bemande inzamelplekken, tien euro per boom kostte. De nieuwe methode zou dus goedkoper zijn", aldus de fractie het artikel op deze site aan. "Terwijl de inzamelmethode in Schiedam dit jaar anders was, was deze in Vlaardingen wel gewoon zoals voorheen. Dus met inleverpunten en met een vergoeding van € 0,50 per boom. Terwijl ook hier Irado de inzameling verzorgt."

D66 legt daarom B&W enkele vragen voor: "Een jaar geleden zuchtte Nederland ook al onder Corona, was er nog geen sprake van vaccinaties, maar had Nederland te maken met lockdowns en zelfs een avondklok. Toen is echter wel gewoon ingezameld op de bekende wijze. Met bemande plekken en mèt een financiële vergoeding. Waarom kon dat juist toen wel en dit jaar niet?"

Verder wil de fractie weten welke afstemming over de kerstbomeninzameling er is geweest met Irado en welke afwegingen hierbij anders zijn geweest dan in Vlaardingen. Konden de bomen daar wel betaald worden zonder cash geld te gebruiken? En: "Hoe is de financiële onderbouwing van de door de woordvoerder van de gemeente gebezigde uitspraak, dat het inleveren bij door Irado bemande inleverplekken € 10,- euro per boom kost?"

Het is natuurlijk interessant om te weten of het schrappen van de inzamelvergoeding scheelt in het aantal ingezamelde bomen. En had het resultaat van de inzameling op verschillende plekken in de stad door Irado gevolgen voor het achterlaten van bomen her en der in de stad? En, zo vraagt D66 zich af: "Is bij de berekening van de nieuwe, kennelijk goedkopere, inzamelmethode rekening gehouden met extra kosten vanwege meer in de openbare ruimte gedumpte bomen, brandschade etc?."

Al met al: zonde dat het twee-heitjes-voor-een-boom is gesneuveld, want 'het inleveren van kerstbomen (door kinderen) tegen een kleine financiële vergoeding heeft ook een opvoedend karakter', aldus Van Sliedregt. Toch volgend jaar toch maar weer de kinderen uitnodigen de mouwen op te stropen, wat hem betreft.