Categorieën

Service

De Nassau is vertrokken; opvang asielzoekers beëindigd

De Nassau is vertrokken; opvang asielzoekers beëindigd
Nieuws

De Nassau is vertrokken; opvang asielzoekers beëindigd

  • Redactie
  • 29-04-2022
  • Nieuws
De Nassau is vertrokken; opvang asielzoekers beëindigd

Foto: Bart Bos


SCHIEDAM - Het is gegaan zoals B&W had aangegeven: vier maanden zou De Nassau aan de Buitenhaven asielzoekers opvangen, daarna zou het schip weer worden ingezet voor wat het normaliter altijd doet: toeristen vervoeren. Afgelopen zaterdag is het schip vertrokken.

Eer het zo ver was moest er onderdak gevonden worden voor de 47 asielzoekers die tot kort voor het beëindigen van de opvang op De Nassau een tijdelijk thuis op het schip hadden gevonden. Zij zijn in groepjes verdeeld over andere opvanglocaties in Nederland, laat de gemeentelijk woordvoerder weten. Een deel van hen vond onderdak in Amsterdam, zo weet hij te melden. De COA, het Centraal Orgaan Asielzoekers, is verantwoordelijk voor de opvang en het vinden van onderdak voor deze nieuwkomers. Het gaat om mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en in de procedure zitten om een verblijfsstatus te krijgen.

Door de toestroom van asielzoekers waarmee onvoldoende rekening was gehouden, afgelopen najaar, stokte de opvang van deze mensen. In Ter Apel, het eerste adres waar asielzoekers in Nederland zich moeten melden, waren en zijn grote capaciteitsproblemen. In de asielzoekerscentra idem dito. Dit noopt de verantwoordelijk staatssecretaris in de herft om gemeenten te manen, later zelfs onder druk te zetten, extra capaciteit voor asielzoekers in procedure aan de COA beschikbaar te stellen. Schiedam koos in samenspraak met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor het inrichten van ruim vijftig slaap- en verblijfsplaatsen aan boord van het rivierschip De Nassau. Kort voor oud en nieuw namen de eerste asielzoekers hun intrek in een van de hutten van het schip; lange tijd was de volledige capaciteit niet benut, ook al vanwege Corona aan boord. 

In de stad en de politiek was er veel te doen over de komst van De Nassau. Vier politieke partijen, en niet de kleinste fracties, drongen aan op het beperken van het aantal asielzoekers in Schiedam. Zij riepen in februari in eerste instantie op geen nieuwe mensen meer aan boord te nemen; die inzet veranderde - in de vorm van een motie die in de raad werd besproken - om er in ieder geval voor te zorgen na 1 mei geen nieuwe opvang in Schiedam meer te hebben. Zij vreesden dat de situatie op dit moment nog dusdanig zou zijn dat B&W verzoeken zou krijgen om de opvang langer voort te zetten - en dat het college daarop in zou willen gaan. De motie redde het niet, (zie hier) maar per saldo kregen de fracties toch hun zin, nu De Nassau is vertrokken uit Schiedam. 

Ondertussen is de toestand in de wereld dusdanig veranderd dat er een nieuw schip in de Buitenhaven ligt, de Patria, waarop vluchtelingen uit Oekraïne zijn ondergebracht. Hoelang die schip in Schiedam zal blijven is onbekend en ook geen onderwerp van politieke discussie.