Categorieën

Service

Delfland gaat bagggeren in Schiedam-Noord

Delfland gaat bagggeren in Schiedam-Noord
Nieuws

Delfland gaat bagggeren in Schiedam-Noord

  • Redactie
  • 02-02-2022
  • Nieuws
Delfland gaat bagggeren in Schiedam-Noord

Kaart met de wateren die worden uitgebaggerd in Schiedam (en ook Vlaardingen, links); bron: Delfland


SCHIEDAM - Het Hoogheemraadschap Delfland gaat baggeren in Schiedam-Noord. 

Dat is nodig voor een vlotte afvoer van overtollig regenwater, aldus het waterschap. Sloten en vaarten moeten daartoe diep genoeg zijn dat het water goed kan doorstromen. “Zo verminderen we de kans op wateroverlast bij hevige regen.”

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib, zo legt Delfland uit in een bericht. “Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, controleren we om de acht jaar of de sloot op de juiste diepte is. Als dit niet zo is, verwijderen we de bagger. Dat noemen we baggeren.”

Deze winter is vak nummer 3-21601 aan de beurt. Delfland heeft het hele bedieningsgebied van Den Haag tot en met Schiedam onderverdeeld in ruim 250 vakken van zo’n honderdvijftig hectare groot. Het genoemde vak staat voor Schiedam boven de snelweg, en dan het westelijk deel, met name Groenoord en Woudhoek. Delfland stelt enkele dagen voor een sloot of singel wordt aangepakt, de bewoners van aanliggende huizen met een brief te informeren over het werk.

Aannemers wordt uitdrukkelijk gevraagd bij het baggeren rekening te houden met planten en dieren. “Als waterschap hechten we ook veel belang aan het leven in en rond het water. Alle aannemers die Delfland inzet, werken in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen. Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen alle aannemers instructies over het werken volgens onze ecologische werkprotocollen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens het baggeren.”

De sliblaag op de bodem is vooraf onderzocht. Bagger die ‘schoon’ is, wordt op de kant gelegd. “Dit is wel zo duurzaam en scheelt kosten voor transport en elders storten. Bagger bevat veel organische voedingsstoffen en kan gebruikt worden als grondverbeteraar. De eigenaren ontvangen een vergoeding voor het ontvangen van de bagger op hun stuk grond.”