Categorieën

Service

Geen animo onder Schiedamse jeugd voor dammen en schaken

Geen animo onder Schiedamse jeugd voor dammen en schaken
Sport

Geen animo onder Schiedamse jeugd voor dammen en schaken

  • Redactie
  • 27-10-2022
  • Sport
Geen animo onder Schiedamse jeugd voor dammen en schaken

De tafels op het Wibautplein stonden er meestal zo bij; foto: Herman Kriek


SCHIEDAM - B&W blijft hoop houden dat de kinderen van Nieuwland, en ook de jongeren van noord aan het schaken en dammen gaan. Maar eigenlijk is daar geen aanleiding toe.

Het was goed bedoeld, en de Schiedamse gemeenteraad nam er zelfs unaniem een motie voor aan om tafels te organiseren en betalen die buiten konden dienen om de lokale jeugd te laten kennismaken en genieten van de denksport. Zie dit bericht. De realiteit blijkt anders.

Van de drie schaakdamtafels op het Wibautplein wordt nauwelijks gebruikgemaakt. "Het gebruik hiervan is minimaal", aldus het college in een schrijven aan de raad. Bijna een jaar geleden werden de tafels feestelijk in gebruik genomen, zie hier.

Sportcoaches van de Betrokken Spartaan zijn in een proefperiode, die over de afgelopen zomer is getrokken, wekelijks aanwezig geweest om sport- en spelactiviteiten te begeleiden. Zij hebben schaken en dammen in hun aanbod opgenomen. Maar ze geven nu aan dat 'er nauwelijks animo is voor schaken en/of dammen'.

Bij Black Pepper op de Troelstralaan kunnen kinderen speelstukken lenen. "Er is nog geen gebruik gemaakt van de speelstukken die bij Black Pepper in bruikleen worden aangeboden", laat B&W nu weten.

Schaakvereniging De Pionnetjes zette zich achter het initiatief en organiseerde wekelijkse trainingen op het Wibautplein. Het college nu: "De wekelijks geplande trainingen van schaakvereniging De Pionnetjes werden niet of nauwelijks bezocht. De vereniging heeft besloten de programmering op deze locatie stop te zetten." Verder zijn de tafels inmiddels al meerdere keren beschadigd door vandalisme. Dit heeft geleid tot extra kosten om de tafels weer te herstellen, schrijft het college.

"De eerste resultaten van de pilot leidde (sic) tot de vraag of er mogelijk meer interesse zou zijn in een andere wijk of in een andere setting. Op 29 maart 2022 werd de pilot daarom uitgebreid met twee schaakdamtafels op sportpark Willem Alexander. Ook hier verzorgde schaakvereniging De Pionnetjes enkele maanden gratis trainingen, helaas nogmaals met zeer beperkt resultaat. De speelstukken die te leen zijn in de sportkantine zijn nog niet uitgeleend."

B&W stelt 'op basis van bovenstaande resultaten' niet van plan te zijn het aantal openbare schaakdamtafels in de stad verder uit te breiden. "Voorlopig blijven de schaaktafels op het Dokter Wibautplein en sportpark Willem-Alexander wel beschikbaar. Ook de mogelijkheid om speelstukken te lenen blijft bestaan."