Categorieën

Service

Gemeente neemt maatregelen voor Metropolitane fietsroute

Gemeente neemt maatregelen voor Metropolitane fietsroute
Nieuws

Gemeente neemt maatregelen voor Metropolitane fietsroute

  • Redactie
  • 10-07-2024
  • Nieuws
Gemeente neemt maatregelen voor Metropolitane fietsroute

Het definitieve ontwerp is bekend; foto: gemeente Schiedam

SCHIEDAM - De gemeente neemt maatregelen voor de Metropolitane fietsroute, waar Schiedam ook deel van uitmaakt. Het definitieve ontwerp van de Metropolitane fietsroute staat nu op de site van de gemeente.  

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil snelle en comfortabele fietsverbindingen tussen grote woon- en werkgebieden realiseren. Dit noemen ze metropolitane fietsroutes (MFR). Een van die routes loopt tussen Naaldwijk en Rotterdam, via Schiedam. De aanleg van de MFR wordt grotendeels betaald door de MRDH. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van de fietspaden.

In Schiedam loopt de route van de grens met Vlaardingen via de Vlaardingerdijk, Burgemeester Knappertlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Gerrit Verboonstraat en de Koemarkt naar de Rotterdamsedijk. Het definitieve ontwerp is inmiddels klaar. Maar: er moeten wel maatregelen genomen worden, zo meldt de gemeente. Zo moet de snelheid op de oversteekplaatsen beperkt worden. Om de zichtbaarheid en de veiligheid te verbeteren, wordt verder extra verlichting aangebracht op het voet- en fietspad. Het fietspad wordt verbreed van gemiddeld 2,5 meter naar 3 meter en voorzien van asfalt. Tussen de Vlaardingerdijk en de Vondellaan staan nu de fietsen geparkeerd aan een aanleunbeugel, ofwel fietsnietje op de stoep van de Burgmeester Knappertlaan. In het ontwerp wordt de zijberm (tussen de parkeervakken en het fietspad) verbreed om ruimte te maken voor de fietsen of scooters. De fietsnietjes worden hier bij elkaar geplaatst, waardoor meer ruimte ontstaat in de zijberm voor groen. De stoep wordt hierdoor vrijgemaakt van fietsers, waardoor het beter begaanbaar is. Op sommige plaatsten heeft de stoep hierdoor een breedte van minimaal 2,10 meter.

Er zijn nu 220 parkeervakken aan de Burgemeester Knappertlaan. In de nieuwe situatie zal het totale aantal parkeervakken langs de laan ongewijzigd blijven. De inritten van woningen aan de Burgemeester Knappertlaan worden doorgetrokken tot aan de rijbaan. Dit vervangt de huidige kruismarkeringen in de parkeerstrook.

Op dit moment heeft de Burgemeester Knappertlaan twee bushaltes waar de bus stopt naast de rijbaan. Dit verandert naar een situatie waarbij de bus op de rijbaan stopt.

De Burgemeester Knappertlaan is een groene laan met bomen aan beide kanten. Daarnaast heeft de Burgemeester Knappertlaan vanaf de Vondellaan tot aan de Nieuwe Haven, ook een groene middenberm met bomen. De gemeente wil in de nieuwe situatie zoveel mogelijk bomen behouden. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een boom te behouden, meldt zij. Dat kan meerdere oorzaken hebben, zoals: in de nieuwe situatie verandert de breedte van de weg waardoor bepaalde bomen in de weg of te dicht bij de weg staan om te kunnen groeien; bomen hebben een slechte kwaliteit en/of lage levensverwachting waardoor het beter is deze te vervangen; graafwerkzaamheden rondom de boomwortels is nodig voor de aanleg van kabels, leidingen en/of het vervangen van de riolering. Hier kan de boom niet tegen en zal dit niet overleven. Momenteel wordt onderzocht welke bomen gekapt moeten worden. Dit wordt de komende maanden duidelijk en wordt op de tweede bewonersavond gepresenteerd. Voor elke boom die wordt gekapt, wordt een nieuwe boom teruggeplaatst. Daarnaast wordt gekeken of extra bomen geplant kunnen worden.

Door het verbreden van de zijberm en het bij elkaar plaatsen van de fietsnietjes, ontstaat extra ruimte voor groen. De beplanting van het groen wordt volgens de gemeente verder uitgewerkt in het definitief ontwerp.

De gemeente wil zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk uitvoeren om de overlast voor bewoners zo kort mogelijk te houden. Eén van de werkzaamheden is het vervangen van het riool. Het riool onder de Burgemeester Knappertlaan en de Nieuwe Haven is verouderd en in het verleden meerdere malen hersteld.

Begin 2025 start de uitvoering. Het streven is om het werk uiterlijk 1 maart 2026 af te ronden.