Categorieën

Service

Gesprekken over verhuizing kinderafdeling naar Rotterdam gaande

Gesprekken over verhuizing kinderafdeling naar Rotterdam gaande
Gezond

Gesprekken over verhuizing kinderafdeling naar Rotterdam gaande

  • Redactie
  • 12-01-2020
  • Gezond
Gesprekken over verhuizing kinderafdeling naar Rotterdam gaande

De kinderafdeling in het Vlietlandziekenhuis - beeld via Mattercare


SCHIEDAM -  Het Franciscus Gasthuis & Vlietland bevestigt zich voor te bereiden 'op het samenvoegen van de klinische kindergeneeskunde'. De opname capaciteit van de beide ziekenhuizen wordt gebundeld in Rotterdam. Reden hiervan is het tekort aan kinderverpleegkundigen, aldus het ziekenhuis in een verklaring.

"Door één klinische kinderafdeling te vormen, wordt de totale opnamecapaciteit voor kinderen in de regio groter, waar grote behoefte aan is", aldus het ziekenhuis. Dat betekent zo veel als dat door de bundeling van de beschikbare verplegers en verpleegsters op één plek, dit medisch personeel de zorg voor meer mensen aan kan - er staan immers minder bedden af en toe leeg omdat er op dat moment geen patiënten zijn.

De plannen zijn afgelopen donderdag besproken in de ledenvergadering van de huisartsenpost Schievliet (in Schiedam en Delft). Volgens het ziekenhuis was dit een constructief overleg. Marjan Tenk, een van de huisartsen aanwezig bij het overleg, voelde zich echter overvallen. "We hebben de afgelopen jaren als huisartsen en ziekenhuis intensief overlegd en veel tijd en energie gestoken in het vinden van oplossingen voor vragen en problemen, en dan voelt dit als een overval." De plannen werden volgens haar door kinderarts Paul de Laat gebracht als een voldongen feit. "In eerste instantie werd er over eind deze maand gesproken als moment van sluiting, later is 30 maart genoemd."

Volgens Tenk was het bestuur van de huisartsenpost waarschijnlijk al langer op de hoogte van de plannen. "Ik vond de reactie van sommigen nogal gelaten, alsof het een voldongen feit is waar niets aan valt te doen." Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is er nog geen besluitvorming over de maatregel. "Het management en de kinderartsen bereiden momenteel de maatregel zorgvuldig voor in overleg met partners - waaronder de huisartsen - en intern betrokkenen - zoals de Spoedeisende Hulp en verpleegkundigen van de afdeling."

Feit is dat het ziekenhuis op allerlei niveaus kampt met een tekort aan verplegend personeel. "De verandering sluit aan op de landelijke tendens van concentratie om kwaliteit van (spoed)zorg te bevorderen", aldus het Franciscus. 

De sluiting van de kinderafdeling in Schiedam was al eerder, ruim vier jaar geleden, onderwerp van gesprek in het verlengde van de plannen om ook de kraamzorg naar het Franciscus Gasthuis te verplaatsen. Die plannen zijn uitgesteld, maar nooit afgesteld. Vorig jaar investeerde het ziekenhuis, met behulp van sponsors, nog in de inrichting van een kinderwachtkamer.

In de nieuwe situatie zouden dus de huisartsen kinderen in hun praktijk met acute problemen, als koorts of benauwdheid, direct naar het Gasthuis moeten  'insturen'. In de regel is het aan de gezinnen om in Rotterdam-Noord te komen. Kinderen die bij de huisartsenpost bij het Schiedamse ziekenhuis worden binnengebracht kunnen dan tot half vier door de kinderarts op de polikliniek worden onderzocht en behandeld en tot zes uur op de SEH. In de avonduren kan een kinderarts van het ziekenhuis - aanwezig vanwege de neonatologie, de geboortezorg die nog wel in het Franciscus Vlietland wordt gegeven - meekijken met de huisarts op de post in een zogenaamd meekijkconsult. Maar opname kan dan nog slechts in Rotterdam.