Categorieën

Service

Gondelvaart 2020

Gondelvaart 2020
Uit

Gondelvaart 2020

  • Mari Dingenouts
  • 04-10-2019
  • Uit
Gondelvaart 2020

INGEZONDEN - Mari Dingenouts stond in de jaren 80 aan het begin van de Brandersfeesten. Het speet hem zeer dat de Gondelvaart dit jaar niet door kon gaan en denkt nu al graag aan volgend jaar. Of eigenlijk: aan vandaag, waar al de kiem gelegd kan worden voor een succesvolle Gondelvaart 2020.

Heel goed dat het gemeentebestuur gaat praten met (watersport)verenigingen en de stchting Brandersfeesten. Hard nodig om bewust te zijn/worden dat het ook gaat om gemeentebeleid en uitvoering met een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om weer eens de oorsprong, de uitgangspunten en het verloop van het watersportweekend, met daarin de niet meer weg te denken Gondelvaart, onder de loep te nemen. Dan kun je zien dat het deel van de belangrijke Brandersfeesten-formule verweven zit in het gemeentelijk watersportbeleid en Schiedams toeristisch beleid.

De uitvoering van het Watersportweekend en de Gondelvaart in 1986 - 1987 was in een tijd dat er in en rond de Schiedamse(binnen)havens veel gebeurde. Praktisch gezien paste het goed in het programma en was het vooral hard nodig om de Lange Haven te betrekken in het totale binnenstadcircuit en de enorme belangstelling voor de feesten verantwoord kwijt te kunnen. De Hoogstraat bijvoorbeeld was in 1985 en 1986 helemaal verstopt, doorstroming was niet meer mogelijk. Ook de hele Broersvest met de zondagsmarkt was overvol. In 1987 bezochten dan ook ca 325.000 mensen de Brandersfeesten.

De Gondelvaart en de waterspelen bleken ook een succes en groeiden uit tot een bezoek van circa veertigduizend bezoekers, waarvan een groot deel na afloop in de binnenstad bleef hangen. Dit ook tot genoegen van de horeca. Op het hoogtepunt van het Watersportweekend lagen er ca 350 pleziervaartuigen in onze binnenhavens. Na het enorme succes van de Brandersfeesten, de zondagsmarkt, de Gondelvaart werd duidelijk dat de (niet) opvolging met name in de periode na 2000 de kwaliteit van de Gondelvaart tegenwerkte. Ook toen is de Gondelvaart een aantal jaren weggeweest. Later weer opgepakt, maar het werd niet meer zo als de topjaren rond de eeuwwisseling. Het was wel berengezellig attijd. Niet meer weg te denken. Dankzij de inzet van de Watersportverenigingen eerst uit Schiedam en later uit omringende gemeenten en havens, bleef het Watersportweekend in tact. Een aantal jaren wel 'geplaagd' door de renovatie van de Lange Haven. Maar geholpen bij het organiseren door een professioneel buro.

Het is tijd dat er nieuwe impulsen wordent gegeven aan het watersportweekend en de Gondelvaart, er nieuwe mensen bij komen die bereid zijn om dit te stimuleren, te coórdineren en tijdig inzien hoe er gestuurd moet worden om de wensen van vele Schiedammers en het belang van Schiedam vorm en inhoud te geven. Wellicht is het een idee om een aantal ervaringsdeskundigen van het eerste uur, die de ontwikkelingen lijdzaam hebben aangezien, erbij te betrekken/advies te vragen. Veel belangrijker is een platform van de grond te tillen waarin vertegenwoordigers zitten van maatschappelijke, sport- en culturele organisaties die in samenspraak met de watersportverenigingen en met coördinatie door de sichting Brandersfeesten en in samenwerking met de gemeente Schiedam (zie beleidsnota's) het voor elkaar krijgen om een nieuwe leuke, creatieve, aansprekende, feestelijke Gondelvaart eind september 2020 door de Lange Haven te laten varen.

Het is dit jaar ook duidelijk gebleken dat de Watersportverenigingen uit Schiedam met al hun enthousiaste mensen die wel mee willen doen, het niet meer alleen af kunnen.
Samenwerking en verbondenheid zijn goede uitgangspunten, gebaseerd op een sociaal en economisch gemeentelijk beleid. Schiedam Havenstad waardig!