Categorieën

Service

Groen Links op zoek naar wethouder in Schiedam

Groen Links op zoek naar wethouder in Schiedam
Politiek

Groen Links op zoek naar wethouder in Schiedam

  • Redactie
  • 18-04-2022
  • Politiek
Groen Links op zoek naar wethouder in Schiedam

SCHIEDAM - Groen Links Schiedam doet een openbare oproep voor kandidaten die namens de partij wethouder kunnen worden in een toekomstig college van B&W.

Op de website van de partij is een profiel geplaatst waar gegadigden aan moeten voldoen. De partij zoekt een wethouder die zich 'als boegbeeld voor de partij' wil inzetten voor 'een menselijk, eerlijk en duurzaam Schiedam'.

De partij zegt ervan uit te gaan dat ze deel gaat nemen aan een nieuw college. Ze wil inzetten op thema’s waar ze 'het verschil kan maken': 'aanpak van het klimaatvraagstuk met veel oog voor de energietransitie, met een andere visie op mobiliteit waarbij de autologica is losgelaten en met natuur als belangrijke waarde'. "We gaan voor een samenleving die zorgzaam is voor elkaar en waar plek is voor iedereen. In het sociale domein steken we in op het tegengaan van kansenongelijkheid en inkomensongelijkheid, op integratie met behoud van cultuur en op een fijne, veilige en betaalbare plek om te wonen voor iedereen. We gaan voor een collegiaal bestuur en durven op elke portefeuille onze verantwoordelijkheid te nemen."

Opvallende passages in het profiel, ook hier te vinden, zijn die over de manier waarop de wethouder optreedt - 'authentiek, met zelf-reflecterend vermogen, in woord en daad integer en naar de gedeelde waarden binnen Groen Links'. Verder: "De kandidaat richt zich op bewoners en (sociale) media en besteedt uitgebreid aandacht aan publieke verantwoording. Ook werkt de kandidaat-wethouder goed samen met de fractie en investeert tijd in de afdeling door contact te houden met het bestuur en aanwezig te zijn tijdens ledenbijeenkomsten."

Was getekend: Groen Links Schiedam