Categorieën

Service

Groen Stadserf

Groen Stadserf
Wonen

Groen Stadserf

  • Han van der Horst
  • 08-10-2023
  • Wonen
Groen Stadserf

Beeld: Bing


COLUMN - De gemeente heeft het ambitieuze plan laten varen het hele gebied rond het Stadskantoor eens stevig op de schop te nemen. Het wordt gezien de ontwikkelingen op het prijzenfront te duur allemaal, vindt het college. Toch gaat er wel het een en ander gebeuren. B&W willen in ieder geval iets doen aan de vergroening van het Stadserf.

Daar komen ze niet onderuit. Burgers worden aan alle kanten opgevorderd straatstenen los te wrikken om hun stoep te herscheppen in een groene zone. Het betegelen van de tuin is inmiddels een no no. Dit alles in het kader van het klimaatbeleid. De temperaturen stijgen en dat gaat in een al te stenige omgeving zonder planten en bomen extra hard.

Je kunt dan als gemeente niet een bestrate vlakte voor je eigen deur ongemoeid laten.

Dat Stadserf is trouwens ondanks alle goede bedoelingen een grote mislukking gebleken. Het moest een soort tweede Grote Markt worden, een ontmoetingsplek vlak voor het Stadskantoor, het theater en de bibliotheek. Op de hoek van de Broersvest was ruimte voor horeca. Verscheidene ondernemers hebben dat geprobeerd. Ze hielden het nooit vol. Het Stadserf bleef een ongezellige vlakte waar je alleen kwam als je er echt iets te zoeken had. Het Stadserf werd uiteindelijk slechts gebruikt voor de jaarlijkse kermis en de kunstijsbaan in de winter. De weekmarkt en rommelmarkten konden er bij grote belangstelling van kooplieden naar uitwijken. Dat was het. 

Het is dan ook te hopen dat de gemeente niet lang draalt maar deze ongastvrije plek onmiddellijk herschept in een fraai plantsoen met bomen voor de schaduw en bankjes om op te zitten. Speeltuig voor de kinderen mag niet ontbreken. Wie weet wil dan een ondernemer het wel eens proberen in de ruimte op de hoek: bijvoorbeeld met de combinatie van een lunchroom en een ijszaak. Zo wordt het dan toch nog gezellig op het Stadserf, dat ook bij hitte een aangename plek blijft door de schaduw werpende boomkruinen. 

Als de gemeente dan toch bezig is, kan ze misschien gelijk de aandacht richten op dat andere grote fiasco in het stadscentrum, de Kloosterplaats, zoals het Gat van Bolmers heet sinds het is opgetuigd met stenen banken. Voordat wethouder Bolmers zijn schennende hand naar deze plek uitstrekte, stonden zowel op het Broersveld als de Broersvest aaneengesloten huizenrijen. De Armenschool, waar nu Hotspot Hutspot in zit, werd daardoor helemaal aan het oog onttrokken. Veel Schiedammers wisten niet eens dat dit monument bestond. 

Het ligt voor de hand dit mislukte plein opnieuw te bestemmen voor woningbouw. Er is in Schiedam grote behoefte aan kleine onderkomens voor één en twee persoons huishoudens. Die zouden daar kunnen verrijzen. En wel met facades a la die van de branderknechtshuisjes met hun klok- en puntgeveltjes, zoals die hier en daar in de binnenstad nog te vinden zijn. Men bouwt dan een complex dat begint op de Broersvest, de hoek om gaat langs Hotspot Hutspot en dan terug langs het Broersveld. Achter de huisjes tuinen. Hotspot Hutspot moet genoeg ruimte over houden voor een terras. Dat zal een kleine bijdrage leveren aan de strijd tegen de woningnood en de leefomgeving sterk verbeteren. 

Ik dacht: ik zal de 'imagecreator' van Bing op de computers eens aan het werk zetten. Ik gaf deze opdracht: teken Miss Schiedam die salsa danst in de binnenstad. Binnen twintig seconden later kwamen er vier resultaten, waarvan ik er hier de bestuurders van Schiedam ter inspiratie enkele meegeef.