Categorieën

Service

Hart voor milieu, maar andere visie op Groenoord van gas los

Hart voor milieu, maar andere visie op Groenoord van gas los
Wonen

Hart voor milieu, maar andere visie op Groenoord van gas los

  • Redactie
  • 22-01-2022
  • Wonen
Hart voor milieu, maar andere visie op Groenoord van gas los

ACHTERGROND - Twee organisaties die zich laten voorstaan op hun grote hart voor het milieu en duurzaam leven, tonen aan hoe ingewikkeld de discussie is over vergroening van het energieverbruik in het algemeen en die over realisatie van Nieuwe Energie voor Groenoord in het bijzonder. 

Groen Links Schiedam heeft zich de afgelopen jaren pleitbezorger en groot voorvechter betoond van het project dat Groenoord van het gas af moet halen. Milieudefensie Schiedam laat keer op keer blijken een luis in de pels te zijn die kritische vragen blijft stellen bij alles wat de (natuurlijke) leefomgeving in de stad bedreigt. Je zou zeggen dat beide organisaties natuurlijke bondgenoten zijn bij de ontwikkelingen in de stad. Maar bij Nieuwe Energie voor Groenoord blijkt dat niet het geval.

De twee zijn recent in een soort ‘fittie’ verzand over de wenselijkheid van het grote project voor de stad, het gemeentebestuur, Woonplus en de bewoners. Milieudefensie vroeg het gemeentebestuur eind oktober in een uitgebreid schrijven zelfs te stoppen met het project. Groen Links diende eerder deze maand van repliek, onder meer op de eigen website, met een uitvoerig betoog van Jeroen Ooijevaar, als wethouder nauw betrokken bij de plannenmakerij. Milieudefensie kwam deze week met een reactie, waarin Fred van der Drift, trekker van Milieudefensie in de stad, de standpunten nog eens neerzet:

“Wij zijn als groep kritisch over de Schiedamse plannen voor het warmtenet in de wijk Groenoord. Het plan mist onderbouwing en garanties. Naast de risico’s die het plan voor het milieu met zich meebrengt maakt Milieudefensie zich ook zorgen over de financiële risico’s voor de bewoners. Niet voor niets is Milieudefensie Schiedam dan ook in beroep gegaan bij de bestuursrechter tegen de verleende omgevingsvergunning  van het warmteoverdrachtstation. 

Milieudefensie is voor het maken van plannen, samen met bewoners, voor goede isolatie van de wijk. Isoleren moet als eerste gaan gebeuren, los van het warmtenet. Het is geen package deal.”

En verder: “Een goede werkwijze zou zijn geweest om eerst over die vraagvermindering voor Groenoord in overleg te gaan met de bewoners en een plan van aanpak te formuleren en in uitvoering te nemen.

De inzet had moeten zijn: maximale energievermindering en comfortverhoging en gebruik maken van duurzame energie en innovaties. Van zo’n logische werkwijze is geen sprake geweest."

Groen Links blijft vierkant staan achter de plannen zoals ze de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Het warmtenet zoals Eneco dat wil aanleggen blijft een goed idee, beter dan gaan voor de volledig elektrische oplossing die Milieudefensie prefereert, zo stelt de partij. Daarvoor zijn vier belangrijke redenen: 
* geen wijk leent zich zo goed voor een warmtenet als Groenoord; de uitvoeringskosten zijn vanwege de compactheid van het project ‘gemiddeld vijf keer lager dan de all-electric variant’
* de CO2-reductie met een warmtenet is groter dan met elektrische oplossingen
* in onze regio hebben we een overschot aan warmte en een tekort aan elektriciteit
* door elektriciteit in te zetten, leggen we de duurzaamheidsopgave elders; te weten op die plekken waar wel veel zonnepanelen en windmolens (kunnen) komen, of rond eventueel te bouwen kerncentrales 

Ooijevaar schrijft: “Milieudefensie en Groen Links hebben een gezamenlijk doel: het zo duurzaam mogelijk doorgeven van de aarde aan onze kinderen. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn het juist organisaties zoals Milieudefensie en Groen Links die kritische vragen moeten stellen. Maar het zijn ook organisaties die op basis van de antwoorden op die vragen hun mening moeten baseren. En juist omdat ik als raadslid en als wethouder de vragen van Milieudefensie en heel veel andere vragen ook heb gesteld én iets heb gedaan met de antwoorden, kan ik niets anders dan concluderen dat er met Nieuwe Energie voor Groenoord stappen worden gezet waarmee de aarde beter wordt doorgegeven aan onze kinderen.”

De uitgebreide stellingname en uitleg van Groen Links is te vinden op eigen website.

Schiedam24 kwam in oktober met een artikel over de kritiek op het project van Milieudefensie. De reactie van Milieudefensie op het artikel van Ooijevaar vindt u hier.