Categorieën

Service

Huiselijk geweld tegengaan wordt topprioriteit Schiedam

Huiselijk geweld tegengaan wordt topprioriteit Schiedam
Gezond

Huiselijk geweld tegengaan wordt topprioriteit Schiedam

  • Kor Kegel
  • 27-01-2021
  • Gezond
Huiselijk geweld tegengaan wordt topprioriteit Schiedam

SCHIEDAM – Het tegengaan van huiselijk geweld is topprioriteit, vindt het gemeentebestuur van Schiedam. Er komt een campagne om de samenleving goed te doordringen van dit ernstige maatschappelijke probleem. Dat een aantal gemeenteraadsleden hierin het voortouw wil nemen, is zeker een compliment waard, vindt het college van burgemeester en wethouders. “Mooi en stimulerend”, liet het college gisteren weten.

Schiedam praat al langer over huiselijk geweld – al lang voordat de Coronacrisis ontstond en de scholen dichtgingen en meer werknemers overgingen op thuiswerken – waardoor vermoedelijk het ‘geweld achter de voordeur’ nog is toegenomen.

De gemeente heeft al een stevig beleidspakket en daarom is Schiedam het stadium voorbij om eerst eens te kijken welke scenario’s er zijn om geweld in privésituaties te beteugelen. Rotterdam bijvoorbeeld moet nog zo’n analyse van de beste scenario’s onderzoeken, maar Schiedam heeft richtinggevende stappen gezet en nu is het een kwestie van doorpakken.

In de woorden van het college: “Het is van belang om nu gezamenlijk na te gaan hoe de verdere uitwerking concreet, adequaat en snel vorm kan krijgen. De kadernota Veiligheid biedt daarvoor een heel bruikbaar ‘opwerkpodium’. Wij kijken ernaar uit dit thema samen aan te pakken en hopen komend jaar mooie resultaten te bereiken.”

De gemeenteraad sprak vorige week over een initiatiefvoorstel om concrete stappen te zetten, maar er werd nog niet over gestemd. De Gemeentewet bepaalt dat eerst het college de gelegenheid moet krijgen om wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen. Dat doet het college nu met de bevestiging dat zorg en veiligheid in Schiedam al goed gekoppeld zijn en dat Schiedam hiermee vooroploopt (‘en onmiskenbaar een proactieve gemeente is’).

De gemeente heeft op verschillende fronten al netwerkpartners die gespinsd zijn op herkenning van geweld achter de voordeur. Maar voor een effectieve aanpak moet in de woningen kunnen worden ingegrepen. Het college schrijft: “Voor mensen met complexe problematiek staan we in de startblokken om een gespecialiseerd pga-team in te richten” (pga staat voor persoonsgerichte aanpak). Dit team krijgt de opdracht om de samenwerking tussen de netwerkpartners te optimaliseren.

Het college laat weten het initiatiefvoorstel te zien als een belangrijke bevestiging van lopend beleid: “Hierin staan wij schouder aan schouder. En het kan niet voldoende worden gezegd: wij onderstrepen hiermee nog eens het belang van de koppeling tussen zorg en veiligheid.”

Als mensen niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen of voor zichzelf op te komen wil de gemeente een vangnet zijn waarop een beroep gedaan kan worden. De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen om er juist voor de kwetsbare Schiedammer te zijn en om op te komen voor mensen die zorg vaak hard nodig hebben. Maar: “Acceptatie van die zorg is niet altijd vanzelfsprekend en daardoor een punt van aandacht. Soms is het namelijk niet uit vrije wil, maar komt er ook dwang en drang bij kijken, wat ingrijpen vaak lastig maakt. Het recht op zelfbeschikking is immers een groot goed in ons land.”