Categorieën

Service

Kom op! Schiedamse evenementen verdienen steun

Kom op! Schiedamse evenementen verdienen steun
Uit

Kom op! Schiedamse evenementen verdienen steun

  • Bommeer Beraad
  • 04-12-2023
  • Uit
Kom op! Schiedamse evenementen verdienen steun

Ook het Suikerzoet staat onder druk; foto: Ted Konings


INGEZONDEN - Als betrokken Schiedammers baart het ons zorgen dat de evenementen in Schiedam in toenemende mate onder druk staan. Voor een levendige stad zijn zowel de kleinschalige (buurt) evenementen, als de grotere, stedelijke evenementen van eminent belang. Bovendien versterken evenementen en andere initiatieven op wijk- en buurtniveau de saamhorigheid en sociale binding. Wij constateren dat deze evenementen door toegenomen regelgeving en door krimpende budgetten in gevaar komen. De levendigheid van de stad en haar cultuur zijn hiermee in het geding.

Onder de noemer van veiligheid worden de voorwaarden waaraan evenementen moeten voldoen zodanig aangescherpt dat een vrijwilligersorganisatie deze feitelijk niet meer kan realiseren. Voor grootschalige evenementen is dit wellicht onontkoombaar, maar het is onze indruk dat hierin de balans toch echt zoek is geraakt. Wij pleiten ervoor om echt gemeentelijke regie te pakken en tot een eigen veiligheidsanalyse te komen en per evenement passende voorwaarden te formuleren . Dat is naar ons oordeel op dit moment niet het geval, waardoor overbodige eisen worden gesteld en daarmee onnodige kosten worden gemaakt. Zeker voor kleinschalige buurtinitiatieven werkt dit uiterst demotiverend.

In de tweede plaats hebben wij begrepen dat komend jaar (2024) vijftigduizend euro op de ondersteuning van evenementen wordt bezuinigd. Wij vinden dat onbegrijpelijk mede met het oog op het aankomende jubileumjaar van 2025 waarin 750 jaar stadsrechten in Schiedam wordt gevierd. In dat licht zou een extra stimulans voor activiteiten juist passender zijn geweest. Grootschalige publieksevenementen als de Brandersfeesten en het Suikerzoetfestival zijn wezenlijk onderdelen in de Schiedamse cultuurbeleving. Voor de eigen bevolking bepalen zij mede de waardering voor de eigen stad en ook voor bezoekers zijn ze gezichtsbepalend voor Schiedam. De teloorgang van de Brandersfeesten vraagt alle inzet en ondersteuning voor een herstart. De bedreiging van het Suikerzoetfestival behelst de druk op de organisatie om toegang te gaan heffen hetgeen strijdig is met het uitgangspunt van het evenement.

Wij zijn enthousiaste inwoners die op verschillende manieren betrokken zijn bij (ook) de Schiedamse gemeenschap en deze koesteren. We vragen van het gemeentebestuur dezelfde betrokkenheid als die van de talrijke culturele en maatschappelijke instellingen en van de actieve burgers die initiatieven nemen in buurten en wijken in de stad. Zij verdienen uw meedenken, mogelijk maken en support.

Met vriendelijke groet, Bommeer Beraad,

Adri Reijnhout, Bart de Leede, Frans Griffioen, Hans Klop, Jacob Wiersma, Jules Peppelaar, Kees Rijke, Kees van der Windt, Luub Hafkamp, IJsbrand van der Velden