Categorieën

Service

LOS wil onderste steen boven over ophogingswerk Spaland

LOS wil onderste steen boven over ophogingswerk Spaland
Wonen

LOS wil onderste steen boven over ophogingswerk Spaland

  • Redactie
  • 28-09-2022
  • Wonen
LOS wil onderste steen boven over ophogingswerk Spaland

Foto: Free Stock Textures


SCHIEDAM - Raar, dat mensen van aannemer Van Gelder bij hun ophogingswerk aan de Linzenakker in Spaland, zijn gestuit op verontreinigde grond. Daar was toch immers in de jaren 70 voor gezorgd? Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) wil daarom graag van het college van Schiedam meer weten over wat er gebeurd is.

Lokale omroep Schie meldde vorige week dat het werk door Van Gelder was stilgelegd omdat de grond waarmee zij werkten vervuild was. Jan Meesters van LOS weet dat de wijk vijftig jaar geleden is opgehoogd met Rotterdams havenslib. "Het in de jaren 70 van de vorige eeuw opgespoten havenslib is ernstig verontreinigd met onder meer zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen en pesticiden", zo weet hij. Om toch woningbouw te kunnen realiseren is het gebied destijds, bij het bouwrijp maken, integraal opgehoogd met anderhalve meter schoon zand.

Hoe kan het dan dat de aannemer verrast is? Is er in de opdracht door de gemeente dan geen melding van gedaan? Of is het zo dat de aannemer niet kon zien waar in de grond hij bezig was? "Is er bij de inrichting van de wijk en de bouw van de woningen aan de Linzenakker en omstreken geen visuele fysieke barrière op het scheidingsvlak van het verontreinigd havenslib en de schone zandlaag aangebracht, zoals voorgeschreven in de Milieubeschikking, en zo niet waarom niet?", aldus Meesters in de schriftelijke vragen aan het college.

Hoe nu verder? "Welke maatregelen zijn getroffen direct nadat de werkzaamheden zijn stilgelegd, om contactmogelijkheden door bewoners met de verontreinigde grond te voorkomen? Volgens het nieuwsbericht van Schie.nu zijn de bewoners van de Linzenakker een week lang geconfronteerd met diepe kuilen voor de deur." Zijn de bewoners en/of direct betrokkenen geïnformeerd over de problematiek en de gezondheidsrisico’s van contact met de verontreinigde grond, wil Meesters weten. Hoe is dat gebeurd, of waarom is dat niet gebeurd? 

Is er al meer bekend over de monsters die van de grond zij genomen? Of wanneer wordt het verwacht, wil Meesters weten. Wordt het gedeeld met de bewoners? "Tenslotte, maar zeker niet als laatste vraag: in hoeverre zijn de bewoners, gebruikers en/of eigenaren van woningen in Spaland geïnformeerd over het in de ondergrond aanwezige havenslib en de gebruiksbeperkingen die hierbij gelden met name voor wat betreft het graven in de ondergrond?"

Wordt vervolgd.